PEVNÁ CENA ZA KILOMETER

Táto flexibilná služba opráv a údržby vám ponúka maximálnu istotu za fixnú cenu za kilometer a úplnú kontrolu nad financovaním, vďaka čomu sa vyhnete nepríjemným (a drahým) prekvapeniam. Sami si určíte úroveň servisu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám. Servisný díler DAF vás zbaví starostí s plánovaním a administratívou! Vďaka tomu sa môžete sústrediť na svoje najdôležitejšie činnosti a pritom sa spoľahnúť, že váš vozový park bude vždy v dokonalom stave.

 

Vaše vozidlo v najlepšom technickom stave

Kompletná finančná kontrola

So službou DAF MultiSupport získate transparentné náklady a istotu; zaručujeme vám fixné a konkurencieschopné ceny. Vyberiete si úroveň zabezpečenia a vyhnete sa tak neočakávaným faktúram za opravy a údržbu.

Vyšší zisk na kilometer

Na základe zmluvy DAF MultiSupport získa zákazník kontrolu nákladov na kilometer. DAF MultiSupport zjednodušujú prevádzkovú správu (vozového parku) poskytovaním subdodávateľskej údržby a opráv, ako aj optimalizáciou návštevy dielne.

Vysoká zostatková hodnota

DAF MultiSupport poskytne pre vaše vozidlo servis najvyššej kvality. Hodnota údržby a opráv vášho vozidla vykonaných dobre vyškolenými mechanikmi v súlade s normami spoločnosti DAF použitím originálnych dielov DAF sa okrem väčšej spoľahlivosti a stavu vášho vozidla odrazí aj na vyššej hodnote pri jeho opätovnom predaji. Preventívna údržba je vždy nákladovo efektívnejšia než opravná údržba, vyžaduje si menej času odstávky vozidla v dielni a minimalizuje pravdepodobnosť neplánovanej odstávky či nákladov z dôvodov poruchy.

DAF Services
 
 

Flexibilné balíčky za pevne stanovené ceny

Služba DAF MultiSupport vám pomôže vyťažiť z vášho vozového parku ešte viac. Naše balíčky obsahujú služby na mieru pre všetky použitia vozidla až na 8 rokov.

Care⁺ Xtra Care Flex Care Full Care
Údržba
R&M Service Planner
Opravy hnacej sústavy
Opravy súčastí mimo hnacej sústavy
Opravy spotrebného materiálu
Podpora v prípade poruchy
Uptime Plus
Kontroly vyplývajúce zo zákona
Pripojené služby
Customer Notifications
Podávanie správ
Ostatné produkty

Standard

Optional

 
Stiahnite si brožúru
 
 

Viac ako len opravy a údržba...

V odvetví prepravy sa všetko sústredí na dosiahnutie maximálnej produktivity a minimalizáciu nákladov: najvyšší možný zisk na tonu/kilometer. Služba DAF MultiSupport a jej balíky Warranty Plus tvoria komplexný program opráv a údržby DAF, ktorých cieľom je prinášať ponuky služieb upravené na mieru a ktoré maximalizujú čas prevádzky a zameriavajú sa na kontrolu mesačných nákladov, aby ste si nemuseli robiť žiadne starosti.


Výhody služieb DAF MultiSupport:

 • Úplná finančná kontrola – služba DAF MultiSupport vám ponúka pevnú, na mieru vypracovanú a odsúhlasenú cenu na zabezpečenie potrebných opráv a údržby. 
 • Optimalizovaná prevádzka vozidiel – u svojho servisného dílera DAF nájdete dobre vyškolených mechanikov, ktorí poznajú každý aspekt vášho vozidla a používajú len originálne diely DAF vysokej kvality. Svojim vozidlám tak zaistíte optimálny stav, znížite riziko poruchy a následného cenovo nákladného oneskorenia. 
 • Maximálna prevádzkyschopnosť vozidiel – vzhľadom na vaše potreby, používanie vozidla, konfiguráciu vozidla a príslušné kontroly vyplývajúce zo zákona servisný díler vypracuje optimalizovaný plán údržby, ktorý bude najlepšie vyhovovať vášmu vozidlu a prevádzke. V prípade poruchy alebo inej neočakávanej situácie sa môžete spoľahnúť na službu DAF ITS.
 • Flexibilné ponuky – vďaka flexibilite nášho programu služieb DAF MultiSupport Services a kvalite podpornej organizácie dokážeme ponúknuť to najlepšie riešenie každému zákazníkovi.

OSOBNÉ PORADENSTVO: Poslaním spoločnosti DAF je vždy ponúkať riešenia, ktoré Vám pomôžu posunúť sa dopredu. Zástupcovia spoločnosti DAF alebo váš obľúbený servisný díler s vami radi prediskutujú možnosti, ktoré môže služba DAF MultiSupport ponúknuť vašej spoločnosti.

 
 

Najčastejšie otázky

 

 
Kliknite tu
 • S kým budem v kontakte?
  Uzatvorením zmluvy na služby DAF MultiSupport podpíšete dohodu so spoločnosťou DAF Trucks N.V. To vám zabezpečí, že po celý čas budete mať k dispozícii vysokokvalifikovaného servisného dílera DAF, ktorý bude realizovať služby balíka DAF MultiSupport. Služby DAF MultiSupport bude zabezpečovať váš domáci servisný díler, ktorý pozná vaše vozidlo, prevádzku a požiadavky, a tak môže vášmu podnikaniu poskytnúť čo najlepšiu podporu.
 • Môžem so zmluvou na služby DAF MultiSupport využívať na údržbu a opravy všetky dielne DAF?

  Keďže zmluvu na služby DAF MultiSupport budete mať uzatvorenú so spoločnosťou DAF Trucks N.V., môžete si vybrať domácich aj zahraničných servisných dílerov a na servis budete môcť kedykoľvek a kdekoľvek flexibilne využiť najbližšiu dielňu DAF.

 • Ostane sadzba stanovená v zmluve na služby DAF MultiSupport nezmenená po celý čas?
  Sadzba za službu DAF Multisupport zostane nezmenená po celý čas trvania zmluvy.
 • Čo v prípade, že budem chcieť zmluvu zmeniť?
  Ak by ste sa rozhodli zmeniť svoju zmluvu na služby DAF MultiSupport, nezabudnite o tom informovať spoločnosť DAF Trucks, aby ste sa mohli dohodnúť na opatreniach, vďaka ktorým budete môcť profitovať z našich vysokokvalitných služieb a svoje nákladné vozidlo využívať na maximum. Po úprave zmluvy na služby DAF MultiSupport môže dôjsť k zmene sadzby.
 • Prečo by som si mal(a) zabezpečiť zmluvu na služby DAF MultiSupport?

  So zmluvou na služby DAF MultiSupport získate úplnú finančnú kontrolu za pevne stanovenú, vopred dohodnutú cenu, optimalizovaný výkon vozidla, maximálnu dostupnosť vozidla a vyššiu hodnotu pri predaji, keďže budete môcť využívať naše flexibilné ponuky.

 • Ako môže služba DAF MultiSupport zvýšiť hodnotu môjho nákladného vozidla pri predaji?
  Služba DAF MultiSupport vám zaistí tú najvyššiu úroveň služieb pre vaše vozidlá. Hodnota vykonanej údržby a opráv vašich vozidiel vykonaných podľa noriem spoločnosti DAF použitím originálnych dielov DAF sa prejaví nielen vo forme zvýšenej spoľahlivosti vozidiel a ich trvácnosti, ale odzrkadlí sa aj na ich vyššej hodnote pri opätovnom predaji. Spoločnosť DAF zaručuje vyššiu zostatkovú hodnotu vozidiel vďaka službe DAF MultiSupport.
 • Akú flexibilitu ponúkajú balíky DAF MultiSupport?
  Balíky sú zostavené z produktov, ktoré sa v rámci balíkov líšia. Máte možnosť vybrať si dodatočné produkty. Každý balík obsahuje rôznu škálu voliteľných produktov, z ktorých si môžete vybrať. Vďaka flexibilite nášho programu služieb DAF MultiSupport Services a kvalite podpornej organizácie dokážeme ponúknuť to najlepšie riešenie každému zákazníkovi.
 • Čo je služba DAF International Truck Service?
  V prípade poruchy alebo akejkoľvek nepredvídanej situácie sa môžete v plnej miere spoľahnúť na službu DAF International Truck Service (ITS) a na rozsiahlu servisnú organizáciu spoločnosti DAF v celej Európe: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Skúsení operátori v desiatich rôznych jazykoch ponúkajú služby, ktoré potrebujete, aby sa vaše nákladné vozidlo vrátilo znova na cestu s minimálny oneskorením.