DAF XD Electric

Alternatívne palivá a hnacie sústavy

Riešenia spoločnosti DAF pre udržateľnú cestnú dopravu

 

Spoločnosť DAF vás vezme na cestu k ešte čistejšej budúcnosti

Niekto raz povedal, že Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale požičiavame si ju od našich detí. Všetci musíme niesť spoločnú zodpovednosť za starostlivosť o našu krásnu planétu, aby sme ju mohli odovzdať našim deťom a budúcim generáciám.

Keď sa zameriame na odvetvie dopravy, je zrejmé, že všetky zložky vrátane výrobcov nákladných vozidiel a dopravných spoločností robia všetko pre to, aby znížili emisie CO2 a zmenšili ich vplyv na životné prostredie vrátane kvality ovzdušia v našich mestách.

 
 

Viaceré technológie

Spoločnosť DAF a jej materská spoločnosť PACCAR sa zameriavajú na zavádzanie a vývoj nových riešení pre čistú a udržateľnú cestnú dopravu. Keďže neexistuje žiadne univerzálne riešenie pre všetky dopravné aplikácie, vyvíjame niekoľko rôznych možností: od plne elektrických po hybridné a od vodíkových motorov až po vodíkové palivové články.

Spaľovací motor sa zároveň stane ešte čistejším a udržateľnejším, najmä ak bude poháňaný olejom HVO získaným z odpadov alebo vo vzdialenejšej budúcnosti tzv. obnoviteľnými e-palivami.

Bez ohľadu na to, ktorá technológia je najvhodnejšia pre vašu prevádzku, spoločnosť DAF je vaším partnerom v oblasti energetickej transformácie a je pripravená spolupracovať s vami na vývoji vašich udržateľných dopravných riešení. Súčasťou tejto spolupráce je aj ponuka celého radu nabíjačiek elektrických vozidiel, špecializované školenia vodičov a komplexné konzultácie o tom, ako optimálne plánovať a integrovať nové technológie do vašich dopravných operácií a plánovania.

DAF. Váš dôveryhodný partner v oblasti energetickej transformácie.
Teraz aj v budúcnosti.

Drivelines
 
 
 
On-the-road-to-even-cleaner-road-transport

Na ceste k čistejšej budúcnosti

Musíme sa zamerať na zníženie emisií CO2 . Je to celosvetová výzva. Okrem toho musíme prijať opatrenia týkajúce sa kvality ovzdušia v našich mestách, čo zahŕňa emisie oxidov dusíka (NOx) a pevných častíc (PM). Toto je lokálny problém.