still-paccar-motor

Čistá dieselová technológia

Budúcnosť spaľovacieho motora

 

Je dobré zamyslieť sa nad pôsobivými krokmi, ktoré sa už podnikli v oblasti znižovania emisií z nákladných vozidiel s naftovým pohonom. Ďalšie vylepšenia technológie a predovšetkým príchod nových generácií palív s neutrálnymi emisiami CO2znamenajú, že aj spoľahlivý a účinný spaľovací motor má pred sebou ešte stále ekologickú budúcnosť.

 
 

Enormné zníženia emisií NOx a sadzí

Moderné nákladné vozidlo s naftovým motorom Euro 6 vypúšťa približne o 95 % menej oxidov dusíka ako nákladné vozidlo spred 25 až 30 rokov. Emisie sadzí sa za rovnaké obdobie znížili až o 97 %. Inak povedané, jedno nákladné vozidlo Euro 1 z roku 1994 vypúšťa toľko oxidov dusíka ako 20 nákladných vozidiel zo súčasnosti. Ak sa pozrieme čisto na emisie sadzí, jedno nákladné vozidlo Euro 1 z roku 1994 možno porovnať s 35 modernými nákladnými vozidlami zo súčasnosti.

Z obrázka vyplýva, že najväčší krok, ktorý možno v krátkodobom horizonte podniknúť na zníženie emisií, je nahradiť staršie nákladné vozidlá najmodernejšími vozidlami Euro 6.

Euro 1 6 compared
 
 

Hlavné kroky pri znižovaní emisií CO2 

Ako je to s emisiami CO2? Najnovšia generácia nákladných vozidiel DAF je o viac ako 25 % efektívnejšia ako ich predchodcovia spred 20 rokov. O viac ako 25 % nižšia spotreba paliva znamená priame zníženie emisií CO2 o 25 %. Môžeme očakávať ďalšie zlepšenia, keď budú k dispozícii nové typy palív.

Olej HVO je už na trhu a môže znížiť emisie CO2 až o 90 %. V nasledujúcich rokoch bude spaľovací motor schopný fungovať aj na vodík, čím sa dosiahne 100 % zníženie emisií CO2 . Pri pohľade do budúcnosti sú popri vodíku na obzore ďalšie palivá, ktoré sú 100 % CO2 neutrálne od výroby až po spaľovanie a ktoré sú ideálne na pohon spaľovacieho motora. Príkladom sú tzv. obnoviteľné palivá „Power-to-Liquid“ alebo tzv. e-palivá, pri ktorých sa vodík vyrába elektrolýzou použitím ekologickej elektrickej energie získanej z veternej a solárnej energie.

MX-13_schuin_links_voor
 
 
 

Súvisiace informácie