DAF_NGD_XGplus_nameplate_wide

Power-to-Liquid

Zníženie emisií CO₂ až o 100 %

 

Pri pohľade do budúcnosti sú na obzore palivá, ktoré sú 100 % CO2 neutrálne od výroby až po spaľovanie a ktoré sú ideálne na pohon spaľovacieho motora. Príkladom sú tzv. obnoviteľné palivá „Power-to-Liquid“ alebo tzv. e-palivá, pri ktorých sa vodík vyrába elektrolýzou použitím ekologickej elektrickej energie získanej z veternej a solárnej energie.

 
 

Zachytávanie CO2

Tento vodík sa kombinuje s recyklovaným CO2 na výrobu syntetického paliva. Filtre vyvíjané na zachytávanie a ukladanie CO2 sú základom princípu tzv. palív „Power-to-Liquid“. Zachytávanie CO2 uvoľneného počas spaľovania a jeho kombinácia s vodíkom uzatvára cyklus. CO2 vychádzajúce z výfuku sa v skutočnosti používa na výrobu nového paliva.

 

CO2neutrálne palivá

Budúce palivá „Power-to-Liquid“ sa môžu distribuovať prostredníctvom existujúcich distribučných sietí a už teraz by sa mohli používať v moderných spaľovacích motoroch. Používanie týchto palív je úplne neutrálne z hľadiska emisií CO2 za predpokladu, že vodík sa vyrába napríklad pomocou solárnej, vodnej alebo veternej energie. Palivá „Power-to-Liquid“ sa v súčasnosti vyrábajú v malom rozsahu a za vysoké ceny. Očakáva sa, že tieto palivá budú dostupnejšie v rokoch 2025 až 2030.

 
 

Vodík pro výrobu e-paliv vyráběn elektrolýzou za použití ekologicky vyrobené elektřiny zachycené z větrné a solární energie. Tento vodík se spojí s recyklovaným CO2 a vzniká syntetické palivo.

Power to liquid