DAF HVO

Hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej

90 % zníženie emisií CO₂ bez akýchkoľvek úprav vozidla

 

Moderné naftové motory DAF sú už kompatibilné so 100 % HVO, čo je skratka pre „hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej“ a predstavuje novú generáciu biopalív. Skvele podporuje obehové hospodárstvo, pretože sa vyrába z rastlinných olejov a odpadových tukov, je už dostupný na trhu a jeho používanie rýchlo rastie.

 
 

Zníženie emisií CO2 o 90 %

Výhodou syntetického paliva HVO je, že spoločnosť DAF nemusí robiť žiadne technologické zmeny na nákladných vozidlách a že nemá vplyv ani na servisné intervaly. 

Okrem toho sa HVO môže miešať s bežnou naftou v ľubovoľnom pomere, čo znamená, že v prípade nedostupnosti HVO môžete jednoducho doplniť naftu. Na rozdiel od predchádzajúcich generácií bionafty nemá výroba HVO vplyv na výrobu potravín. Je to dôležitý faktor na podporu používania HVO spoločnosťou DAF.

Ak vezmeme do úvahy celý reťazec – od výroby HVO až po to, čo vychádza z výfuku – používanie certifikovaného HVO vo vozidlách môže znížiť emisie CO2až o 90 %. Ďalšie informácie vám poskytne váš dodávateľ paliva. 

HVO Diesel