CARE+

S balíkom DAF MultiSupport Care+ budete mať postarané o komplexnú preventívnu údržbu za vopred dohodnutý mesačný poplatok. V rámci služby DAF MultiSupport Care+ servisný díler poskytuje oveľa viac než len údržbu. Vďaka svojim skúsenostiam a znalostiam vedia technici spoločnosti DAF najlepšie rozpoznať akékoľvek náznaky možných budúcich problémov. Ich včasným odhalením možno predísť finančne náročným poruchám.

 

Vaše vozidlo v najlepšom technickom stave

Predpísaná údržba

DAF MultiSupport vám zaistia tú najvyššiu úroveň služieb. Svojim vozidlám tak zaistíte optimálny stav, údržba bude vykonávaná podľa noriem spoločnosti DAF použitím originálnych dielov DAF, čím znížite riziko poruchy a následného nákladného oneskorenia.

Žiadne cenovo nákladné prekvapenia

Vďaka zmluve na služby DAF MultiSupport budete vedieť o svojich nákladoch vopred a za všetky potrebné úkony týkajúce sa údržby a opráv budete dostávať jednu faktúru mesačne. Budete mať teda menej práce s administratívou.

DAF Services
 
 

Flexibilné balíčky za pevne stanovené ceny

Služba DAF MultiSupport vám pomôže vyťažiť z vášho vozového parku ešte viac. Naše balíčky obsahujú služby na mieru pre všetky použitia vozidla až na 8 rokov.

Care⁺ Xtra Care Flex Care Full Care
Údržba
Opravy hnacej sústavy
Opravy súčastí mimo hnacej sústavy
Opravy spotrebného materiálu
Podpora v prípade poruchy
Uptime Plus
Kontroly vyplývajúce zo zákona
Pripojené služby
Podávanie správ
Ostatné produkty

Poskytované služby

Voliteľné služby

 
Stiahnite si brožúru
 
 

Najčastejšie otázky

 

 
Kliknite tu
 
 • S kým budem v kontakte?
  Uzatvorením zmluvy na služby DAF MultiSupport podpíšete dohodu so spoločnosťou DAF Trucks N.V. To vám zabezpečí, že po celý čas budete mať k dispozícii vysokokvalifikovaného servisného dílera DAF, ktorý bude realizovať služby balíka DAF MultiSupport. Služby DAF MultiSupport bude zabezpečovať váš domáci servisný díler, ktorý pozná vaše vozidlo, prevádzku a požiadavky, a tak môže vášmu podnikaniu poskytnúť čo najlepšiu podporu.
 • Ostane sadzba stanovená v zmluve na služby DAF MultiSupport nezmenená po celý čas?
  Sadzba za službu DAF Multisupport zostane nezmenená po celý čas trvania zmluvy.
 • Čo je služba DAF International Truck Service?
  V prípade poruchy alebo akejkoľvek nepredvídanej situácie sa môžete v plnej miere spoľahnúť na službu DAF International Truck Service (ITS) a na rozsiahlu servisnú organizáciu spoločnosti DAF v celej Európe: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Skúsení operátori v desiatich rôznych jazykoch ponúkajú služby, ktoré potrebujete, aby sa vaše nákladné vozidlo vrátilo znova na cestu s minimálny oneskorením.
 • Akú flexibilitu ponúkajú balíky DAF MultiSupport?
  Balíky sú zostavené z produktov, ktoré sa v rámci balíkov líšia. Máte možnosť vybrať si dodatočné produkty. Každý balík obsahuje rôznu škálu voliteľných produktov, z ktorých si môžete vybrať. Vďaka flexibilite nášho programu služieb DAF MultiSupport Services a kvalite podpornej organizácie dokážeme ponúknuť to najlepšie riešenie každému zákazníkovi.
 • Ako môže služba DAF MultiSupport zvýšiť hodnotu môjho nákladného vozidla pri predaji?
  Služba DAF MultiSupport vám zaistí tú najvyššiu úroveň služieb pre vaše vozidlá. Hodnota vykonanej údržby a opráv vašich vozidiel vykonaných podľa noriem spoločnosti DAF použitím originálnych dielov DAF sa prejaví nielen vo forme zvýšenej spoľahlivosti vozidiel a ich trvácnosti, ale odzrkadlí sa aj na ich vyššej hodnote pri opätovnom predaji. Spoločnosť DAF zaručuje vyššiu zostatkovú hodnotu vozidiel vďaka službe DAF MultiSupport.
 • Prečo si zabezpečiť zmluvu na služby DAF MultiSupport?
  So zmluvou DAF MultiSupport získate úplnú finančnú kontrolu za pevne stanovenú, vopred dohodnutú cenu, optimalizovaný výkon vozidla, maximálnu prevádzku vozidla a vylepšenú hodnotu pri predaji, keďže budete môcť využívať naše flexibilné ponuky.
 • Čo v prípade, že budem chcieť zmluvu zmeniť?
  Ak by ste sa rozhodli zmeniť svoju zmluvu na služby DAF MultiSupport, nezabudnite o tom informovať spoločnosť DAF Trucks, aby ste sa mohli dohodnúť na opatreniach, vďaka ktorým budete môcť profitovať z našich vysokokvalitných služieb a svoje nákladné vozidlo využívať na maximum. Po úprave zmluvy na služby DAF MultiSupport môže dôjsť k zmene sadzby.
 • Môžem so zmluvou na služby DAF MultiSupport využívať všetky servisy DAF?
  Keďže zmluvu na služby DAF MultiSupport budete mať uzatvorenú so spoločnosťou DAF Trucks N.V., môžete si vybrať našu Národnú dohodu, a na servis budete môcť kedykoľvek a kdekoľvek využívať dielňu DAF vo svojej blízkosti, a to s maximálnou flexibilitou v plánovaní servisu.