Návštevníci webových stránok

Nižšie uvádzame prehľad jednotlivých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame pri prezeraní našich webových stránok. Tiež tu uvádzame účel, na ktorý tieto osobné údaje používame, a zákonný podklad spracovanie vašich osobných údajov.

Ak budeme spracovávať vaše osobné údaje podstatne odlišným spôsobom, než uvádzame nižšie, budeme vás o tom výslovne informovať.
Aké osobné údaje spracovávame? Prečo spracovávame vaše osobné údaje? Zákonný podklad.
História a nastavenia prehliadača, napríklad navštívené stránky, dátum a čas prístupu a umiestnenie dát, IP adresa a zariadení, z ktorého došlo k prístupu. S cieľom udržiavať a vylepšovať naše webové stránky. Sledovať výkonnosť našich webových stránok a ich využívanie. Zlepšovať vaše skúsenosti pri prezeraní stránok. Legitímne obchodné záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s informáciami, ktoré ste požadovali. Napr. súhlasom so zasielaním noviniek, alebo ak ste nám prostredníctvom našich webových stránok zaslali vaše otázky alebo námety (napr. vyplnenie a odoslaním kontaktného formulára, zaslaním špecifikácia vášho ideálneho vozidla DAF z 3 D konfigurátora). Legitímne obchodné záujmy.
Online formulár žiadosti o zamestnanie, vrátane životopisu, kontaktných informácií, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa. Pre nábor nových zamestnancov. Súhlas.