Obchodný partneri

(Ako predajcovia / dodávatelia a ďalšie obchodné partneri)


V prípade, že váš zamestnávateľ je obchodným partnerom spoločnosti PACCAR, spracujeme obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napríklad vaše kontaktné údaje a identifikáciu za účelom správy zmluvy, udržanie prehľadu o záznamoch zo školení, a poskytnutie prístupu k IT systémom.
 
obchodný partneri
(Ako predajcovia / dodávatelia a ďalšie obchodné partneri)


V prípade, že váš zamestnávateľ je obchodným partnerom spoločnosti PACCAR, spracujeme obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napríklad vaše kontaktné údaje a identifikáciu za účelom správy zmluvy, udržanie prehľadu o záznamoch zo školení, a poskytnutie prístupu k IT systémom.
 
obchodný partneri
(Ako predajcovia / dodávatelia a ďalšie obchodné partneri)


V prípade, že váš zamestnávateľ je obchodným partnerom spoločnosti PACCAR, spracujeme obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napríklad vaše kontaktné údaje a identifikáciu za účelom správy zmluvy, udržanie prehľadu o záznamoch zo školení, a poskytnutie prístupu k IT systémom.
Aké osobné údaje spracovávame? Prečo spracovávame vaše osobné údaje? Zákonný podklad.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podľa potreby ID-číslo, kópie ID, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu, finančné údaje ako napríklad úverové ratingy. Príprava a plnenie zmluvy s vami a / alebo vaším zamestnávateľom tiež vrátane nákupov prostredníctvom internetového obchodu. Plnenie požiadaviek v súlade s nariadeniami. Smluvní závazky.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podľa potreby ID-číslo, kópie ID, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu, finančné údaje ako napríklad úverové ratingy. Plnenie v súlade s predpismi. Legitímne záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ID používateľa, histórie prehliadača a nastavenia prehliadača, napríklad navštívené stránky, dátum a čas prístupu a umiestnenie stránok, IP adresa a zariadení, z ktorého bola webová stránka navštívená. Zabezpečenie prístupu k IT systémom, webovým obchodom a webovým portálom. Zmluvné záväzky. Legitímne záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Budovanie a udržiavanie vzťahov. Informovať vás o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Na účely prieskumu trhu a na účely analytického spracovania obchodných informácií. Za účelom účasti vo vernostných programoch. Za účelom účasti v prieskumoch, školeniach a hodnotenie kvality. Legitímne záujmy