Aké osobné údaje spracovávame? Prečo spracovávame vaše osobné údaje? Zákonný podklad.
Identifikačné číslo vozidla, evidenčné číslo vozidla, súradnice GPS, dátum a čas, ID vodiča. Za účelom analýzy výkonnosti vozidla a optimalizácie kvality a efektivity našich produktov a služieb, prevedenie vzdialenej diagnostiky a opráv a plánovanie údržby. Poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach na ceste (ak je to požadované, prostredníctvom ITS). Plnenie zmluvných záväzkov. Legitímne záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. S cieľom uľahčiť vašu účasť v súťažiach pre vodičov. Súhlas.