Listy s technickými údajmi

V tejto časti sa nachádzajú listy s technickými údajmi vzťahujúcimi sa k aktuálnej ponuke modelov spoločnosti DAF. Stačí kliknúť na opis a otvorí sa súbor PDF. Listy sa špecifikáciami sa aktualizujú v čase zmeny modelu roka a ak dôjde k zmenám, ktoré majú vplyv na listy so špecifikáciami. K rozpoznanie aktualizovaných listov sa špecifikáciami slúži označovaní novým špecifikačnom týždňom.

Typ vozidlá, modelový rad DAF a konfigurácia náprav

Aby bolo možné rýchlo nájsť požadovaný list s technickými údajmi, uveďte výber v rámci týchto kategórií.

Datum špecifikácie:

Produktový rad DAF je pravidelne aktualizovaný tak, aby spĺňal požiadavky zákazníkov a sledoval vylepšenia vývoja a výroby. Ak chcete získať správny list s technickými údajmi pre daný týždeň špecifikácie, tento dátum zadajte do poľa Dátum špecifikácia (Spec date) a stlačte tlačidlo Aktualizovať.

 
Rozmery v listoch s technickými údajmi:

K označeniu rozmerov vozidla sú v listoch s technickými údajmi použité symboly. Vysvetlenie týchto symbolov je uvedené v tabulke nižše.

  Vzdialenosť od zadnej steny kabíny k prednej stene nadstavby   Vzdialenosť medzi stredmi zadnej hnanej nápravy a (riadené) vlečnej nápravy
Symbol Vysvetlenie
AC Stred (prvý) prednej nápravy za kabínou
AE Zadný previs
- podvozky 4x2: vzdialenosť od stredu zadnej nápravy ku koncu podvozku
- podvozky 6x2 a 8x2: vzdialenosť od stredu najzadnejšej nápravy ku koncu podvozku
- podvozky 6x4 a 8x4: vzdialenosť od stredu jednotky tandemovej nápravy ku koncu podvozka
BL Odporúčaná vonkajšia dĺžka nadstavby
CB  
CE Vzdialenosť od zadnej steny kabíny ku koncu podvozku
CH Vzdialenosť od hornej časti rámu podvozku po hornú časť kabíny (zatvorené strešné okno)
HA Výška podvozku v strede hnanej nápravy alebo, u podvozkov 6x4 a 8x4, v strede jednotky tandemovej nápravy
HV Výška podvozku v strede (prvý) prednej nápravy
KA Vzdialenosť od stredu hnanej zadnej nápravy alebo jednotky tandemovej nápravy do stredu zvislého čapu ťahače
RB Šírka rámu podvozku
SB Rozchod zadnej nápravy
TB Celková šírka vrátane pneumatík (vzadu)
TK Priemer otáčania (medzi obrubníky)
TL Celková dĺžka od predného nárazníka ku koncu podvozku
TW Priemer otáčania (medzi múrmi)
VA Vzdialenosť od prednej časti nárazníka do stredu (prvý) prednej nápravy
WB rázvor
- podvozky 4x2, 6x2 a 8x2: vzdialenosť od stredu prednej nápravy do stredu hnacie nápravy
- podvozky 6x4 a 8x4: vzdialenosť od stredu (prvé) prednej nápravy do stredu jednotky tandemovej nápravy
WD Vzdialenosť medzi stredmi dvoch predných náprav
WN  
WT Vzdialenosť medzi stredmi náprav jednotky tandemovej nápravy
WV Vzdialenosť medzi stredmi zadnej hnanej nápravy (náprav) a (riadené) vodiace nápravy
 
Späť ku špecifikačnom listom