Papenburg

„Vyššia bezpečnosť pri otáčaní doprava“

GP Günter Papenburg AG

 

„Odbočenie doprava vo vozidle s ľavostranným riadením predstavuje pre našich vodičov jednu z najnebezpečnejších situácií“, hovorí Jan Klimant, inštruktor jazdy na nákladných vozidlách spoločnosti GP Günter Papenburg AG. V jednom z rozhovorov vysvetľuje, prečo táto spoločnosť vybavila svoj nový vozový park vozidiel DAF asistentom odbočenia Brigade a aký je názor vodičov na nový systém.

Začiatkom roka 2019 spoločnosť GP Günter Papenburg AG – poskytovateľ systémov v stavebníctve – rozšírila svoj 700-členný vozový park o 25 nových nákladných vozidiel DAF. Všetky nové vozidlá boli v obchodnom zastúpení DAF vybavené asistentom odbočenia Brigade. „Stalo sa nám niekoľko nehôd a niektoré vozidlá sa počas jazdy poškodili, najmä pri odbočovaní doprava. Preto bolo také dôležité namontovať do našich nových vozidiel asistentov odbočenia“, hovorí Klimant. Pri odbočovaní doľava vodič vidí celú ľavú stranu vozidla cez okno. To však neplatí pri odbočenia doprava. Vtedy má vodič minimálny prehľad a musí sa spoliehať výlučne na zrkadlá.

Zvukové a vizuálne upozornenia

Vďaka kamere bočného pohľadu poskytuje asistent odbočenia Brigade vodičovi výhľad na celú stranu spolujazdca a mŕtvy uhol. Okrem toho sú na vozidlo namontované snímače systému Sidescan, ktorý vodiča upozorňuje na stojace alebo pohybujúce sa prekážky v blízkosti kabíny. Zvukové a vizuálne upozornenia v kabíne poskytujú informácie o vzdialenosti danej prekážky. „Asistent odbočenia Brigade pomáha minimalizovať poškodenia našich nákladných vozidiel na cestách a udržiavať bezpečnosť vodičov v každej jazdnej situácii“, hovorí Klimant.

Pomoc pri manévrovaní a cúvaní 

Spoločnosť Papenburg pokladá bezpečnostný systém vodiča za nevyhnutný. „Ovládanie nového systému je pre našich vodičov veľmi jednoduché a sami skutočne pociťujú výhodu pri otáčaní doprava. Ďalšou prednosťou asistenta odbočenia je pomoc vodičom pri cúvacích manévroch na miestach, ako sú napríklad staveniská“, hovorí Klimant.

Výhodná investícia

Podľa Klimanta vo vozidlách, ktoré už sú vo vozovom parku a nie sú vybavené asistentom odbočenia, bude tento systém dodatočne namontovaný. Na záver dodal: „Vždy, keď sa vďaka asistentovi odbočenia Brigade podarí predísť nehode, sa tento systém vyplatil.“

Ďalšie informácie o asistentovi odbočenia Brigade možno nájsť v eKatalógu TRP

 

Papenburg