DAF-Diagnostic-Assistent-DSC_1345-fw
 

Najlepší servis sa začína pri pulte 

Vždy, keď k nám prídete po radu kvôli pravidelnej údržbe alebo oprave, bude personál pri pulte nášho servisu pripravený poskytnúť vám pomoc. Rovnaké to bude aj pri vašej ďalšej návšteve, hoci sa naši servisní poradcovia budú s vami rozprávať už o niečom inom. Týmto spôsobom zaistíme, aby sme vaše informácie dôkladne zvážili s prihliadnutím na servis. Pretože pozornosť pri príjme zaručuje bezchybnú diagnostiku a opravu, ako aj transparentné administratívne procesy.

 
 
 

Časy sa menia. Za posledné desaťročia sa nákladné vozidlá stali vyspelejšími, čistejšími, energeticky účinnejšími a bezpečnejšími. Nespočetné množstvo noviniek nám pomáha zvyšovať výkon a dostupnosť nákladného vozidla a znižovať náklady. Znamená to však aj to, že sa zvýšil dopyt zákazníkov pri našom servisnom pulte a niekedy sú ich požiadavky zložitejšie. Aj presný popis potenciálnej poruchy sa mnohým zákazníkom skomplikoval, najmä ak osoba, ktorá privezie nákladné auto, nejazdí každý deň.

Diagnostický asistent preverený na maximum

Od roku 2019 testujú servisní díleri DAF v rôznych krajinách novú aplikáciu, ktorá predstavuje jednoduchší a systematickejší spôsob zaznamenávania otázok a hlásení porúch pri servisnom pulte. Táto aplikácia spája vedomosti a odborné znalosti technikov spoločnosti DAF s informačným systémom DAF RMI, ktorý využívajú naši dielenskí technici na vykonávanie opráv a údržby a na objednávanie náhradných dielov. Toto skúšobné využívanie sa osvedčilo a výsledkom je plynulejšia komunikácia medzi zákazníkmi a servisnými poradcami pri pulte. Zlepšila sa koordinácia s dielňou a zvýšila sa kvalita diagnostiky spolu s počtom 100 % dokonalým skóre dosiahnutia v prípade riešenia hlásení o poruchách a opravách.
To sú všetko dôvody, aby sme tohto diagnostického asistenta – ako sme pomenovali nový informačný nástroj – nasadili v celej Európe.

Odlišný systém prijímania, lepšie služby

Pri ďalšej návšteve si teda budete musieť na niektoré veci trochu zvykať, naši servisní poradcovia vás však prevedú jednotlivými krokmi nového postupu prijímania. Otázky, ktoré vám položíme, sa zmenia, no na revanš dostanete po každej oprave jasnejšie vysvetlenie prác, ktoré sme vykonali, plánovania a nákladov. Myslíme si, že táto úroveň transparentnosti je dôležitá. Rovnaký zákaznícky prístup čoskoro nájdete u všetkých 850 servisných dílerov DAF v celej Európe,
čo demonštruje silu našej siete servisných dílerov. Tešíme sa na vás už čoskoro!