Download
 • utorok, 4. januára 2022
 • Eindhoven
 

Zabráňte poruche snímača tlaku SAC túto zimu

 
snow
 

Pokyny pre vodičov

 • Pravidelne vypúšťajte vzduchové nádrže vozidla a každý týždeň kontrolujte, či v nich nie je voda.
  Ak zo vzduchových nádrží vyteká voda, skontrolujte, či vo vozidle neuniká vzduch a navštívte servis so žiadosťou o výmenu kazety SAC.
 • Všímajte si nasledujúce upozornenia:

  

 • Ak sa zobrazia tieto výstrahy:
  o Vypustite vzduchové nádrže.
  o Skontrolujte tesnosť celého podvozka, prívesu a všetkých zariadení, ktoré spotrebúvajú vzduch.
  o Ak zo vzduchových nádrží vyteká viac než len pár kvapiek vody, nechajte si vymeniť kazetu SAC v servise.

Všetci naši servisní díleri dostali podobné pokyny pre svoje servisy. Tieto usmernenia sú rovnaké pre všetky vozidlá Euro 6 a MY17.