Spoločnosť DAF rešpektuje vaše súkromie. Súbory cookie používame na rôzne účely, ako napríklad fungovanie webovej stránky, zlepšovanie vašej skúsenosti s našou webovou stránkou, budovanie integrácie so sociálnymi médiami a pomoc pri cielení marketingových aktivít v rámci a mimo našej webovej stránky. Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak však chcete prispôsobiť nastavenie vašich preferencií súborov cookie, kliknite na položku „Zmeniť nastavenia“ nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie.
DAF_NGD_XGplus_light_wide

Legislatíva

 
 

Na ceste k roku 2025

Európska únia nariadila odvetviu nákladných vozidiel znížiť emisie CO2 z nákladných vozidiel o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 v porovnaní s hodnotami z roku 2019. To je veľká výzva.

Za posledných 20 rokov sa v odvetví nákladných vozidiel vynaložilo obrovské úsilie na zníženie emisií CO2 v priemere o 1 % ročne. V súčasnosti máme za cieľ dosiahnuť zníženie o 15 % v priebehu 6 rokov — v priemere 2,5 % ročne! Cieľ dosiahnuť zníženie o 30 % do roku 2030 znamená v priemere 3 % ročne v rokoch 2025 až 2030! To je obrovský rozdiel!

Nová legislatíva

Ak máme splniť ciele pre rok 2025, budeme musieť preskúmať všetky dostupné možnosti. Kde môžeme získať z hľadiska spotreby paliva a emisií CO2? Ako môžeme zvýšiť účinnosť motorov a hnacích sústav? Môžu v tom zohrať úlohu pneumatiky s nižším valivým odporom? Aké zlepšenia môžeme dosiahnuť v systémoch, ktoré pomáhajú vodičovi aj vozidlu, ako sú prediktívny tempomat či funkcia EcoRoll? Dôležitú úlohu v tom budú zohrávať aj nové právne predpisy o rozmeroch a hmotnosti vozidiel, ktoré umožnia dlhšie, a tým aj aerodynamickejšie nákladné vozidlá.

Celý cyklus

Rozhodujúcim faktorom pri dosahovaní cieľov Európskej únie je to, čo sa vypúšťa z výfuku, nie to, čo sa používa na výrobu požadovanej „energie“, či už ide o palivo alebo elektrinu. To sa však má po roku 2030 zmeniť. Odvtedy sa zmení spôsob výpočtu „od nádrže po kolesá“ na výpočet „od zdroja po kolesá“, aby sa zohľadnil celý reťazec a aby sme videli celý obraz!

 
 

Nové európske nariadenia týkajúce sa hmotností a rozmerov

Diskusie o tejto novej legislatíve boli zdĺhavé, ale od 1. septembra 2020 môžu po európskych cestách jazdiť nákladné vozidlá s mierne dlhšou kabínou. Prípustné maximálne rozmery pre dĺžku nákladu zostávajú nezmenené, výrobcovia však môžu predĺžiť kabíny, pokiaľ to prinesie zlepšenie aerodynamiky a zorného poľa.

Ciele sú jasné: lepšia aerodynamika je prínosom z hľadiska spotreby paliva aj emisií CO₂, väčšie zorné pole zvýši bezpečnosť na cestách, najmä pokiaľ ide o zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Nová generácia nákladných vozidiel DAF využíva tieto nové európske predpisy upravujúce hmotnosti a rozmery ako prvá v odvetví.

 
 

Certifikát CO2 na základe nástroja Vecto

Spoločnosť DAF ako líder v oblasti efektívnosti dopravy a starostlivosti o životné prostredie predbehla požiadavky európskej legislatívy, ktoré vyžadujú, aby všetky nákladné vozidlá, ktoré opúšťajú výrobný závod, disponovali „certifikátom CO2“.

Od januára 2019 európske nariadenia vyžadujú, aby všetky novo dodávané ťažké nákladné vozidlá 4x2 a 6x2 Euro 6 (viac ako 16 ton) disponovali emisným certifikátom CO2. Táto požiadavka sa bude postupne zavádzať aj pre iné konfigurácie nákladných vozidiel. Hodnoty týchto emisných certifikátov sa generujú pomocou celoplošného, štandardizovaného a certifikovaného nástroja Vecto. To znamená, že ako prevádzkovateľ dopravnej spoločnosti môžete porovnávať hodnoty emisií CO2 rôznych modelov a značiek nákladných vozidiel.

Ako výrobný závod sme podľa právnych predpisov EÚ povinní uvádzať hodnotu CO2 pre každé novo dodané nákladné vozidlo. V spoločnosti DAF sa však domnievame, že je dôležité, aby ste túto hodnotu poznali už vopred – konkrétne vtedy, keď sa rozhodnete nákladné vozidlo kúpiť. Náš jedinečný predajný nástroj TOPEC vášmu servisnému dílerovi DAF umožňuje informovať vás o hodnotách CO 2 vášho budúceho nákladného vozidla ešte pred jeho kúpou. V záujme maximálnej prehľadnosti a transparentnosti.