Download
  • pondelok, 13. novembra 2023
 

Spoločnosť DAF Trucks hľadá technika roka na Slovensku a v Českej republike

Hľadáme najlepších technikov a servisný tím v Európe

Špičkové nákladné vozidlo si zaslúži špičkový servis. Preto spoločnosť DAF Trucks motivuje svojich technikov a servisné tímy, aby zo seba vydali to najlepšie. Počas národnej súťaže Technik roka a následnej európskej súťaže Servisný tím roka spoločnosť DAF hľadá najlepšie tímy európskych servisov DAF.

 
DAF-European-Service-Team-of-the-Year
Kto je najlepší Technik roka na Slovensku a v Českej republike? Spoločnosť DAF preukazuje svoj postoj k profesionálnym technikom v servisoch, kde sú vynikajúca kvalita a služby na prvom mieste.
 

Kto je najlepší technik na Slovensku a v Českej republike? V nasledujúcich mesiacoch sa v 18 krajinách uskutoční národná súťaž Technik roka. Môžu sa do nej prihlásiť technici od všetkých servisných dílerov a zo všetkých servisných miest DAF v celej Európe. Víťazi národnej súťaže budú spolu so servisným poradcom ich vlastného servisu súťažiť v medzinárodnom finále vo februári 2024 o titul „Európsky servisný tím roka“.

Celonárodná súťaž

Na súťaž, ktorá sa bude konať v novembri v meste Zvolen, budú pozvaní len tí najlepší z najlepších. Na tomto podujatí budú účastníci konfrontovaní v rôznych oblastiach hodnotení na meranie technických zručností, vedomostí o produktoch, odborných znalostí o motoroch a profesionality.

DAF európsky technik roka

„Spoločnosť DAF organizuje každé dva roky súťaž Technik roka, ktorej cieľom je poukázať na význam profesionálnych servisných technikov,“ hovorí. „Nákladné vozidlá DAF sú vyspelé vozidlá, ktoré spájajú najnovšie technológie ultračistého pohonu a špičkové digitálne funkcie v najlepších a najefektívnejších vozidlách na trhu. Technici potrebujú na prácu na týchto úžasných nákladných vozidlách rozsiahle a podrobné technické znalosti.“

„Technik úzko spolupracuje so servisným poradcom. Obaja sú zodpovední za komunikáciu so zákazníkom. Postup pri preberaní vozidla je veľmi dôležitý. Zrozumiteľná a priateľská komunikácia je často prehliadaná zručnosť, ale v spoločnosti DAF si ju veľmi ceníme. Základom je poskytovanie vynikajúcich služieb a kvality až po najmenšie detaily.“

Národné súťaže „Technik roka“ sa do konca tohto roka budú organizovať v rôznych krajinách v celej Európe. Súťaž „Servisný tím roka“ sa bude konať v sídle spoločnosti DAF v Eindhovene vo februári 2024.

 
 

 

Kontaktné údaje pre tlač:

DAF Trucks CZ, s.r.o.
Adéla Pouzarová

 
+420 702 204 085
adela.puzarova@daftrucks.com