Download
  • pondelok, 24. júla 2023
  • Eindhoven
  • DAF Trucks N.V.
 

Nákladné vozidlá DAF novej generácie sú pripravené na 100 % HVO

Zníženie emisií CO₂ o 90 % „od zdroja po kolesá“

Okrem predstavenia kompletnej série plne elektrických nákladných vozidiel a vývoja vodíkovej technológie, spoločnosť DAF pripravuje svoje spaľovacie motory na ďalšie zníženie emisií CO2. HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) je biopalivo najnovšej generácie, vďaka ktorému dochádza k znižovaniu emisií CO2 až o 90 % a môže sa plne používať vo všetkých nákladných vozidlách DAF novej generácie.

 
New-Generation-DAF-ready-for-100-HVO-HH
Nákladné vozidlá DAF novej generácie sú pripravené na HVO. Znížia sa tak emisie CO2 až o 90 % – od zdroja až po výfuk.
 

Hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (HVO) sa vyrába z odpadových produktov a tukov potravinárskeho priemyslu. V súčasnosti je to najudržateľnejšie palivo na trhu pre naftové nákladné vozidlá, pričom znižuje emisie CO2 („od zdroja po kolesá“) až o 90 % v porovnaní so štandardnou naftou. Na rozdiel od predchádzajúcich generácií biopalív nemá HVO žiadny vplyv na produkciu potravín.

Okrem environmentálnych výhod je dôležitá aj skutočnosť, že HVO je možné používať v nákladných vozidlách DAF bez potreby úprav vozidla, pričom sa zachová ich vynikajúci výkon, ako aj servisné intervaly až do 200 000 kilometrov pre diaľkovú dopravu.

 

Vhodný pre celý sortiment produktov DAF

Všetky nákladné vozidlá DAF najnovšej generácie sú pripravené na využívanie 100 % HVO, vrátane populárnej série LF pre distribučnú prepravu, univerzálnej XD („Medzinárodné nákladné vozidlo roka 2023“) pre distribúciu a špecifické aplikácie a špičkových XF, XG a XG+ („Medzinárodné nákladné vozidlá roka 2022“) pre ťažkú a diaľkovú dopravu.

„Spoločnosť DAF stojí v čele úsilia o zníženie emisií CO2 súčasnej spoločnosti“, hovorí Patrick Dean, hlavný technik spoločnosti DAF Trucks a člen predstavenstva. „V roku 2018 sme boli prví, kto uviedol na trh plne elektrické nákladné vozidlo, a minulý rok sme predstavili úplne novú generáciu elektrických nákladných vozidiel s dojazdom až 500 kilometrov pri nulových emisiách. Pripravujeme sa aj na nové generácie palív. HVO nám umožňuje urobiť obrovský skok v znižovaní emisií CO2 už dnes so súčasnými nákladnými vozidlami na trhu, a čo je ešte dôležitejšie, v súlade s metodikou „od zdroja po kolesá“. Pokiaľ ide o certifikáciu CO2 nákladných vozidiel, významným krokom vpred by bolo, ak by európska legislatíva ocenila prínos čistých palív k zníženiu emisií CO2. Nemôžeme si dovoliť nevyužiť príležitosti na dosiahnutie udržateľnej cestnej dopravy. Je potrebné sa zamerať na celý proces, od zdroja energie až po splodiny z výfuku, namiesto vnímania len v rámci emisií ,od nádrže po kolesá‘.“

 

 
 

Kontakty pre tlač

Ste novinár? Ak chcete získať bližšie informácie o našej spoločnosti, produktoch a službách, prípadne o čomkoľvek inom, obráťte sa na nás.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com

 
 
Rutger Kerstiens