DAF receives important factory safety prize

Spoločnosť DAF získala dôležité ocenenie za bezpečnosť

 
Download
  • utorok, 3. novembra 2020
  • Eindhoven
  • DAF Trucks N.V.
 

Spoločnosť DAF Trucks dostala ocenenie „Incentive Trophy“ za aktívny spôsob, ktorým chráni svojich zamestnancov pred zváracími plynmi a inými rizikami pri práci. Cenu udeľuje holandská pľúcná asociácia (LAN) a spoločnosť RPR, ktorá hrá vedúcu úlohu v prevencii nehôd a chorôb z povolania na pracovisku.

 

Každý rok v Holandsku zomrie viac ako tisíc ľudí v dôsledku vystavenia pôsobeniu škodlivých látok v zamestnaní. Holandská pľúcná asociácia (LAN) a spoločnosť z oblasti inžinierskeho poradenstva RPR Holandsko si kladú za cieľ tento počet znížiť, a to zvýšením povedomia o bezpečnosti medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Údaj je totiž päťkrát vyšší ako počet obetí dopravných nehôd. Za týmto účelom sa ich platforma zdieľaných vedomostí „Opgelucht“ (vo voľnom preklade „Úľava“) stane od roku 2020 každoročne prostriedkom k udeleniu ocenenia. 

Ochrana pred zváracími plynmi

Tento rok bolo ocenenie Incentive Trophy udelené spoločnosti DAF za spôsob, ktorým chráni svojich zamestnancov pred zváracími plynmi. To je súhrnné označenie pre plyny, splodiny a častice uvoľnené pri procesoch zvárania a spájkovania. Vdychovanie týchto plynov môže viesť k vzniku chronických chorôb, ako je ochorenie pľúc, čo je pre spoločnosť DAF dostatočný dôvod na to, aby priebežne investovala do najnovších nástrojov, optimálnej ventilácie a bezpečného pracovného prostredia a vzdelávania zamestnancov.

Detailné monitorovanie kvality vzduchu

Organizácia LAN a spoločnosť RPR takisto udelili pochvalu za spôsob, ktorým sa v spoločnosti DAF monitorujú zváracie plyny. DAF toho dosahuje nielen pravidelným meraním, ale aj vďaka tomu, že sami pracovníci sú aktívne zapojení do monitorovania prostredníctvom (okrem iného) špeciálneho ovládacieho panelu, ktorý im umožňuje neustále kontrolovať, či ventilačné systémy správne fungujú.

„Príklad spoločnosti DAF je hodný nasledovania“

Hoci spoločnosť DAF dostala toto ocenenie predovšetkým za to, ako zvláda zváracie plyny, zaslúži si tento príklad v oblasti bezpečnosti všeobecné nasledovanie, ako uvádza platforma „Opgelucht“. Každé oddelenie vo výrobnom závode má svoje „vedúce bezpečnosti“, čo sú zamestnanci, ktorých úlohou je odovzdávať a upevňovať bezpečné správanie u svojich kolegov a testovať nové ochranné vybavenie a pracovné postupy. Zamestnanec navyše môže začať prácu až potom, čo správne zodpovie sériu bezpečnostných otázok. Zamestnancom sa aktívne odporúča podieľať sa na vlastnej bezpečnosti i bezpečnosti ich kolegov a hlásiť nebezpečné situácie alebo „skoronehody“ prostredníctvom automatizovaného postupu.

„Vracajte sa domov bezpečne a zdraví“

Jos Habets, prevádzkový riaditeľ a člen správnej rady spoločnosti DAF Trucks: „Ocenenie pre nás znamená uznanie nášho veľkého úsilia, ktoré my všetci tu v spoločnosti DAF venujeme zabezpečovaní čo najbezpečnejších pracovísk. Existuje dobrý dôvod, prečo neustále investujeme do nového vybavenia, nástrojov a procesov: v spoločnosti DAF nie je nič dôležitejšie ako bezpečný návrat zdravých zamestnancov domov na konci pracovného dňa.“

 
 
 

Kontakty pre tlač

Ste novinár? Ak chcete získať bližšie informácie o našej spoločnosti, produktoch a službách, prípadne o čomkoľvek inom, obráťte sa na nás.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com

Rutger Kerstiens