Download
 • piatok, 24. júla 2020
 • Bellevue, Washington
 • PACCAR Inc
 

Spoločnosť PACCAR dosiahla solídne štvrťročné výnosy a zisk

„Spoločnosť PACCAR dosiahla v druhom štvrťroku roku 2020 solídne výnosy a čistý zisk,“ uviedol generálny riaditeľ Preston Feight. „Na začiatku štvrťroka sme na päť týždňov uzavreli svoje závody, avšak potom sme výrobu postupne obnovovali a zároveň vylepšovali prevádzkové procesy a postupy s cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť personálu, efektivity výroby a spokojnosti zákazníkov. Som hrdý na našich skvelých zamestnancov, ktorí odvádzali vynikajúcu prácu v oblasti výroby aj distribúcie a pritom prispievali k ďalšiemu zlepšovaniu prísnych štandardov spoločnosti PACCAR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

 
PACCAR-Engine-Factory-Columbus-Mississippi
Motoráreň PACCAR, Columbus, Mississippi
 

Spoločnosť PACCAR dosiahla v druhom štvrťroku čistý zisk 147,7 milióna USD (0,43 USD na akciu), pričom v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 619,7 milióna USD (1,78 USD na akciu). Čisté tržby z predaja a výnosy z finančných služieb dosiahli v druhom štvrťroku 3,06 miliardy USD, proti 6,63 miliardy USD v druhom štvrťroku roku 2019. „Výroba nákladných vozidiel PACCAR aj predaj aftermarket dielov PACCAR Parts v priebehu štvrťroka stabilne rástli. Štvrťročný ziskový výsledok spoločnosti PACCAR je priamym výsledkom jej osvedčeného obchodného modelu: prémiové nákladné vozidlá a dopravné riešenie, flexibilné výrobné procesy, solídna rozvaha a dôsledná kontrola nákladov pri zachovaní výskumu a vývoja a kapitálových investícií stimulujúcich dlhodobý rast,“ dodal Feight.

Spoločnosť PACCAR oznámila čistý zisk za prvý polrok vo výške 507,1 milióna USD (1,46 USD na akciu), v porovnaní s 1,25 miliardy USD (3,59 USD na akciu) za prvých šesť mesiacov minulého roka. Čisté výnosy z predaja a finančných služieb za prvých šesť mesiacov roku 2020 predstavovali 8,22 miliardy USD, v porovnaní s13,12 miliardy USD v minulom roku.

Oznámenie štvrťročných dividend

„Spoločnosť PACCAR má vynikajúcu finančnú pozíciu, objem finančných prostriedkov na výrobu a obchodovateľných cenných papierov k 30. júnu 2020 predstavoval 4,17 miliardy USD a bankové facility 3,0 miliardy USD,“ povedal výkonný predseda Mark Pigott. Spoločnosť má úverový rating A+/A1.

Predstavenstvo spoločnosti PACCAR vyhlásilo bežnú štvrťročnú hotovostnú dividendu vo výške tridsať dva centov (0,32 USD) na akciu, splatnú k 1. septembra 2020 držiteľom akcií v okamihu uzatvorenia obchodovania dňa 11. augusta 2020.

Najdôležitejšie finančné údaje – druhý štvrťrok roka 2020

Najdôležitejšie finančné výsledky spoločnosti PACCAR za druhý štvrťrok roku 2020:

 • Čisté tržby a výnosy 3,06 miliardy USD.
 • Čistý zisk 147,7 milióna USD.
 • Celosvetovo dodaných 18 100 nákladných vozidiel.
 • Výnosy PACCAR Parts 823,7 milióna USD.
 • Zisk PACCAR Parts pred zdanením 151,9 milióna USD.
 • Zisk Financial Services pred zdanením 55,5 milióna USD.
 • Objem finančných prostriedkov na výrobu a obchodovateľných cenných papierov 4,17 miliardy USD.
 • Finančné prostriedky generované prevádzkou 934,9 milióna USD.
 • Akciový kapitál 9,78 miliardy USD.

 

Najdôležitejšie finančné údaje – prvý polrok roku 2020

Najdôležitejšie finančné výsledky spoločnosti PACCAR za prvých šesť mesiacov roka 2020:

 • Čisté tržby a výnosy 8,22 miliardy USD.
 • Čistý zisk 507,1 milióna USD.
 • Kapitálové investície 308,8 milióna USD a výdavky na výskum a vývoj 137,5 milióna USD.
 • Zisk Financial Services pred zdanením 103,8 milióna USD.
 • Finančné prostriedky generované prevádzkou 1,36 miliardy USD.
 • Vydané strednodobé zmenky v objeme 1,33 miliardy USD.

           

Globálne trhy s nákladnými vozidlami

„Na trhu s nákladnými vozidlami triedy 8 v USA a Kanade dochádza k oživeniu vďaka reštartu celoštátnej aj miestnej ekonomiky,“ uviedol Mike Dozier, senior vice president. „Zákazníci ťažili z nižších cien paliva a v mnohých odvetviach došlo v priebehu štvrťroka k zvýšeniu objemu dopravy a zlepšeniu jej cien. Júnové objednávky nákladných vozidiel triedy 8 boli o 28 % vyššie ako v júni minulého roka.“ Predaj nákladných vozidiel triedy 8 v USA a Kanade sa na rok 2020 odhaduje v rozmedziu 160 000–190 000 vozidiel. Prípadná ďalšia vlna COVID-19 však môže mať vplyv na objem trhu i na celú ekonomiku. Značky Peterbilt a Kenworth dosiahli ku koncu júna na trhu s nákladnými vozidlami triedy 8 v USA a Kanade podiel 29,6 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavoval ich podiel 29,1 %.

Harry Wolters, prezident spoločnosti DAF, oznámil: „V máji a júni sa v súvislosti so zlepšením európskych ekonomík obnovil dopyt po úsporných nákladných vozidlách DAF XF, CF a LF.“ Počet registrácií nových nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 16 ton sa v tomto roku v Európe odhaduje v rozmedziu 190 000–220 000 vozidiel.

 Predpokladá sa, že objem juhoamerického trhu s nákladnými vozidlami v hmotnostnej kategórii nad 16 ton bude v roku 2020 predstavovať 60 000–80 000 vozidiel. „Zákazníci oceňujú dlhú životnosť a spoľahlivosť nákladných vozidiel DAF v Brazílii, ktorá predstavuje jedno z prevádzkovo najnáročnejších prostredí na svete,“ uviedol Mike Kuester, assistant vice president pre Južnú Ameriku. „DAF dosiahol v prvej polovici tohto roka v Brazílii rekordný podiel 9,1 % na trhu s nákladnými vozidlami v hmotnostnej kategórii nad 40 ton.“

PACCAR Parts dosiahla solídne štvrťročné výnosy a zisky pred zdanením

Spoločnosť PACCAR Parts dosiahla v druhom štvrťroku roku 2020 solídne výnosy 823,7 milióna USD, pričom za rovnaké obdobie minulého roka predstavovali výnosy 1,03 miliardy USD. Zisk pred zdanením v druhom štvrťroku 2020 dosiahol 151,9 milióna USD, proti 210,6 milióna USD za druhý štvrťrok roku 2019. Výnosy PACCAR Parts za prvý polrok predstavovali 1,82 miliardy USD, proti 2,03 miliardy USD za rovnaké obdobie minulého roka. Zisk pred zdanením spoločnosti PACCAR Parts za prvých šesť mesiacov roku 2020 dosiahol 366,6 milióna USD, v porovnaní s 418,2 milióna USD za prvých šesť mesiacov roku 2019. David Danforth, viceprezident spoločnosti PACCAR a generálny riaditeľ PACCAR, povedal: „V priebehu tohto štvrťroku niektorí zákazníci odkladali údržbu vozidiel, čo sa prejavilo na predaji náhradných dielov. Zlepšenie ekonomiky a vyšší objem dopravy nákladných vozidiel v júni naopak zvýšili dopyt po popredajných službách.“

Jim Walenczak, námestník generálneho riaditeľa PACCAR Parts, poznamenal: „Spoločnosť PACCAR Parts už niekoľko rokov investuje do platformy e-commerce v prospech našich zákazníkov i dílerov. Objem predaja PACCAR Parts koncovým zákazníkom prostredníctvom e-commerce zaznamenal v prvej polovici roka 2020 nárast o 20 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.“ PACCAR naďalej rozširuje globálnu distribučnú kapacitu s cieľom zabezpečovať svojim zákazníkom prvotriednu dostupnosť náhradných dielov. V druhom štvrťroku boli otvorené nové distribučné centrá PACCAR v Las Vegas v štáte Nevada (s rozlohou vyše 23 000 m2) a v Ponta Grossa v Brazílii (o rozlohe takmer 15 000 m2).

Kenworth, Peterbilt a DAF začnú výrobu akumulátorových elektrických vozidiel

Kenworth, Peterbilt a DAF sú aj naďalej globálnymi lídrami v oblasti bezemisných vozidiel. Severoamerickí a európski zákazníci aktuálne testujú v reálnej prevádzke viac ako 60 akumulátorových elektrických vozidiel, vozidiel s pohonom na vodíkové články a hybridných vozidiel. Predpokladá sa, že v roku 2021 budú zákazníkom dodané prvé sériové akumulátorové elektrické vozidlá PACCAR.

„V nadchádzajúcich niekoľkých rokoch očakávame len skromné počty dodaných vozidiel s bezemisným pohonným ústrojenstvom, a to kvôli vysokej cene týchto technológií,“ povedal Kyle Quinn, technický riaditeľ spoločnosti PACCAR. „Strednodobý dopyt po bezemisných vozidlách bude vychádzať najmä z odvetvia odpadového hospodárstva, prístavnej dopravy a regionálnej distribúcie, kde vozidlá neobsluhujú dlhé trasy a kde nie je nutná rozsiahla sieť dobíjacích staníc. Ďalšie uplatnenie nájdu tieto vozidlá v bezemisných zónach vyhlásených samosprávami.“ 

Spoločnosť PACCAR sa spojila s poprednými dodávateľmi komponentov a nabíjacej infraštruktúry, ktorá je začlenená do architektúry elektronickej sústavy vozidiel PACCAR.

„PACCAR je jedným z lídrov vývoja nákladných vozidiel triedy 8 s pohonom na vodíkové články,“ uviedol Kevin Bane, viceprezident PACCAR a generálny riaditeľ spoločnosti Kenworth. Kenworth práve odovzdáva niekoľkým zákazníkom 10 nákladných vozidiel Kenworth T680 s pohonom na vodíkové články k prevádzkovým skúškam v prístave v Los Angeles. Kenworth zabudoval do vozidla Kenworth T680 technológiu palivových článkov Toyota, vodíkové palivo a infraštruktúru potom dodala firma Shell. Vozidlá vyrobil závod Kenworth v Renton v štáte Washington, rozsiahle skúšky výkonov vykonávajú technická centra PACCAR.  

Spoločnosť Peterbilt vyvinula tri modely akumulátorových elektrických nákladných vozidiel pre rôzne použitie a rad týchto vozidiel už v rukách zákazníkov nabieha skúšobné kilometre. Jason Skoog, viceprezident PACCAR a generálny riaditeľ spoločnosti Peterbilt, k tomu uviedol: „Vozidlá Peterbilt Model 579EV sú nasadzované v prístavoch a v regionálnej doprave; vozidlá Peterbilt Model 220 sa využívajú pre zvoz a rozvoz stredne ťažkých nákladov a Peterbilt Model 520EVs ku zvozu a preprave odpadu.“

Spoločnosť DAF vyvinula rad elektrických a hybridných vozidiel, ktorá aktuálne podstupujú rozsiahle prevádzkové skúšky u európskych zákazníkov, a to v rôznych oblastiach. „DAF CF Electric je využívaný v regionálnej doprave a v odpadovom hospodárstve, DAF LF Electric je ideálny pre miestnu rozvážku a DAF CF Hybrid je určený pre diaľkovú prepravu s možnosťou prevádzky v mestách s bezemisnými zónami,“ povedal Ron Borsboom, výkonný riaditeľ vývoja produktov DAF.

Kapitálové investície, výskum a vývoj

Vynikajúce dlhodobé zisky, skvelá rozvaha a konzistentné zameranie na kvalitu, technológie a produktivitu umožnili spoločnosti PACCAR investovať v poslednom desaťročí 7,1 miliardy USD do výstavby nových závodov a rozširovanie tých existujúcich a tiež do inovatívnych produktov a nových technológií. „PACCAR uplatňuje disciplinovaný prístup ku kapitálovým investíciám a projektom výskumu a vývoja, investuje do dlhodobého rastu v oblasti aerodynamických vozidiel, vznetových motorov a bezemisných technológií, pokročilých asistenčných systémov, služieb využívajúcich pripojenie vozidiel k sieti a tiež do výrobných a distribučných postupov novej generácie. Odhadujeme, že kapitálové investície sa budú pohybovať v rozmedziu 525–575 miliónov USD, náklady na výskum a vývoj potom v rozmedziu 265–295 miliónov USD,“ poznamenal viceprezident Darrin Siver.

Spoločnosti Financial Services dosahujú dobré výsledky

PACCAR Financial Services (PFS) spravuje portfólio 202 000 nákladných vozidiel a návesov, ktorých celková hodnota je 15,05 miliardy USD. Do tohto segmentu patrí aj PACCAR Leasing (PacLease), popredný poskytovateľ komplexných služieb lízingu nákladných vozidiel. Zisk PFS pred zdanením v druhom štvrťroku 2020 predstavoval 55,5 milióna USD, proti 80,3 milióna USD v druhom štvrťroku minulého roka. Výnosy v druhom štvrťroku dosiahli 360,3 milióna USD, v porovnaní s 361,4 milióna USD za rovnaký štvrťrok roku 2019. Za prvých šesť mesiacov roku 2020 potom PFS vytvorila zisk pred zdanením 103,8 milióna USD, proti 164,3 milióna USD v minulom roku. Výnosy za prvý polrok 2020 dosiahli 744,0 milióna USD v porovnaní s 710,9 milióna USD za rovnaké obdobie minulého roka. „Portfólio PFS si v druhom štvrťroku roku 2020 viedlo veľmi dobre,“ povedal Todd Hubbard, viceprezident PACCAR. „Na trhu s ojazdenými nákladnými vozidlami zaznamenávame pokles cien. PACCAR Financial investuje do stredísk predaja ojazdených vozidiel po celom svete s cieľom zvýšiť počet predaných ojazdených vozidiel za koncové ceny a zvýšiť tak marže z predaja ojazdených vozidiel. PFS nedávno otvorila strediska predaja ojazdených nákladných vozidiel v Dentone v štáte Texas a v Prahe v Českej republike, ďalšie potom plánuje otvoriť v španielskom Madride.“

„Vynikajúca súvaha spoločnosti PACCAR spoločne s úverovým ratingom A + / A1 umožňuje PFS ponúknuť konkurencieschopné finančné služby dealerom a zákazníkom značiek Kenworth, Peterbilt a DAF v 26 krajinách na štyroch kontinentoch,“ uviedol Craig Gryniewicz, prezident PACCAR Financial Corp. „Máme výborný prístup na trhy s cennými papiermi a strednodobými zmenkami, čo PFS umožňuje ziskovo podporovať predaj nákladných vozidiel PACCAR.“

PacLease oslavuje 40. výročie

PacLease v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho založenia. PacLease spravuje celkom 38 300 vozidiel a pôsobí v 587 miestach na území Spojených štátov amerických, Kanady, Mexika, Nemecka a Austrálie. PacLease poskytuje prvotriedne služby zákazníkom, zabezpečuje maximálnu prevádzkyschopnosť vozidiel a ponúka dopravné riešenie na mieru s využitím nákladných vozidiel Kenworth, Peterbilt a DAF. Dopravné riešenia PacLease zahŕňajú kompletnú údržbu vozidiel, telematiku, školenie vodičov, súlad s predpismi, zľavy na mýto a palivové hospodárstvo. 

„Väčšinu zákazníkov PacLease predstavujú prevádzkovatelia súkromných vozových parkov, ktorí v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti využívajú nákladné vozidlá na prepravu svojich produktov,“ povedal Ken Roemer, prezident PacLease. „Komplexné leasingové riešenie PacLease zákazníkom uľahčuje prepravu ich produktov a umožňuje im tak sústrediť sa na hlavnú podnikateľskú činnosť.“

 

Kontaktné údaje pre tlač:

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com