DAF Trucks participates in UK truck platooning trial

Spoločnosť DAF Trucks sa podieľa na testoch súprav vozidiel, ktoré sú bezdrôtovo prepojené (technológia "platooning"), vykonávaných vo Veľkej Británii

 
  • streda, 30. augusta 2017
  • Eindhoven
  • DAF Trucks N.V.
 

Spoločnosť DAF Trucks sa bude podieľať na dvojročnom teste radenie nákladných súprav do riadených kolón (platooning) vykonávaných vo Veľkej Británii a vedených Britským výskumným laboratóriom dopravy TRL. Spoločnosť DAF Trucks bola so svojimi partnermi, spoločnosťami TNO, Ricardo a logistickou spoločnosťou DHL vybraná britským ministerstvom dopravy v spolupráci s Highways England (anglická správa diaľnic) na to, aby sa získali skúsenosti s radením nákladných súprav riadených do kolón na vybraných úsekoch britskej cestnej siete . Prvé skúšobné nákladné vozidlá DAF pre platooning majú začať testy vo Veľkej Británii v najbližších mesiacoch.

 

Od nich britská vláda očakáva, že s týmto inovatívnym riešením získa skúsenosti, ktoré môžu prispieť k vyššej efektivite dopravy. Platooning umožňuje, aby sa nákladné vozidlá - s využitím pokročilých asistenčných systému prispievajúcich k zvýšeniu bezpečnosti dopravy - radila v tesnom slede za sebou, čo vedie k zníženiu spotreby paliva, emisií CO2 a k zvýšeniu plynulosti dopravy.

Automatická akcelerácia, brzdenie, a dokonca aj riadenie

Pri platooningu nákladných vozidiel umožňujú vysoko pokročilé technológie - Wifi-P, radar a kamery, aby dve bezdrôtovo prepojená nákladné vozidlá išla vo veľmi krátkom odstupe za sebou. Pri využití informácií o riadení prvého z nich v kolóne (platoon) môžu za ním zaradené vozidlá automaticky akcelerovať, brzdiť aj byť riadená.

Zníženie emisií CO2, zvýšená bezpečnosť a plynulosť dopravy

Keď pri platooningu vedúci vozidlo spomaľuje, automaticky a takmer bez oneskorenia spomaľujú aj nasledovné vozidlá, čo významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke. To umožňuje, aby boli rozostupy medzi nákladnými vozidlami v kolóne minimálne a nemenili sa, čo vďaka aerodynamickému tieni vedie k ďalšej úspore paliva až o 10 %, a tým tiež k zodpovedajúcemu zníženiu emisií CO2. Ďalšou výhodou platooningu je zvýšenie plynulosti dopravy pre ostatných účastníkov dopravy, pretože vozidlá sa v riadenej kolóne vzájomne nepredbiehajú.
Navyše môže technológia radenia nákladných vozidiel do riadených kolón uľahčiť ďalším vozidlám, aby sa jednoducho zaradila do prevádzky treba na diaľnici alebo aby ju zase bezpečne opustila, aj keď sa míňa s riadenou kolónou. K bezpečnosti cestnej dopravy prispievajú tiež vyspelé asistenčné systémy. Tie sú na rozdiel od človeka vždy bdelé a reagujú dvadsaťpäťkrát rýchlejšie než napríklad špičkový hráč v športe.

Platooning je technicky uskutočniteľný

"Spoločnosť DAF je poctená tým, že sa zúčastňuje prevádzkového testu pre britskú vládu riadeného laboratórií TRM, využívajúceho trojvozidlovú riadenú kolónu," povedal člen správnej rady spoločnosti DAF Trucks zodpovedný za vývoj Ron Borsboom. "Tieto skúšky obohatí naše vedomosti a zároveň tieto skúsenosti ukážu, aké výhody platooning prináša. Súčasne môžeme podporiť Ministerstvo dopravy tým, že prinesieme reálne testy o tom, ako môže platooning zlepšiť efektívnosť dopravy. Ale dovoľte mi, aby som bol úplne otvorený: Je úplne nepopierateľné, že predtým, než budeme môcť platooning uviesť na trh, čaká nás ešte dlhá cesta. Avšak tieto testy sú dôležitým a nevyhnutným krokom, ktorý musíme urobiť, "povedal.
"Navyše je jasné, že zostáva ešte veľa bodov, ktoré je nutné vyriešiť v oblastiach legislatívy, právnej zodpovednosti a všeobecného rozšírenie do povedomia verejnosťou," dodal Ron Borsboom, "Britská vláda by si zaslúžila uznanie za to, že sa zasadila o tak dôležitú a cennú iniciatívu. "

Vodič je stále potrebný 

Ron Borsboom ďalej vyhlásil: "Platooning nenahrádza vodiča. Každé nákladné vozidlo potrebuje muža alebo ženu za volantom. Na vedľajších cestách alebo v obytných oblastiach musí mať vodič kontrolu nad náklasným vozidlom. Platooning je predovšetkým efektívnym riešením pre diaľkovú prepravu na hlavných cestných a diaľničných ťahoch. Napriek tomu musia byť vodiči riadne vyškolení, aby v prípade potreby mohli plne ovládať vozidlo. Platooning neznamená začiatok konca profesie vodičov, iba znižuje ich pracovné vypätie. Doprava je stále rušnejšie a na vodičov kladie stále vyššie nároky. Inteligentné systémy ako je platooning sú vyvíjané preto, aby vodičom pomáhali tieto požiadavky jednoduchšie zvládnuť. "

Na čele vývoja technológie platooning už od roku 2015

Spoločnosť DAF Trucks je na čele vývoja technológie platooningu už od začiatku roku 2015, kedy v spolupráci so spoločnosťami NXP Semiconductors, TNO (holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum) a bezpečnostným inštitútom Ricardo spustila projekt EcoTwin, zameraný na platooning. Odvtedy najazdili skúšobné vodiči spoločnosti DAF desiatky tisíc kilometrov na verejných cestách európskeho kontinentu aj na modernej testovacej trati spoločnosti DAF, čo pomohlo k značnému vylepšeniu tejto technológie. V roku 2016 sa spoločnosť DAF úspešne zúčastnila akcie European Truck Platooning Challenge, inicializovanej holandským Ministerstvom pre infraštruktúru a životné prostredie.


 
 
 

Kontakty pre tlač

Ste novinár? Ak chcete získať bližšie informácie o našej spoločnosti, produktoch a službách, prípadne o čomkoľvek inom, obráťte sa na nás.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com