• streda, 13. septembra 2017
  • Eindhoven
  • DAF Trucks
 

Zmeny v správnej rade spoločnosti DAF

S platnosťou od 1. októbra budú v správnej rade spoločnosti DAF Trucks N.V. vykonané tieto organizačné zmeny:

 
DAF BoM Harry Wolters Jos Habets Harald Seidel
Harry Wolters, Jos Habets, Harald Seidel
 

Harry Wolters je menovaný do funkcie riaditeľa predaja pre Európu. V spoločnosti DAF pracuje Harry Wolters od roku 1996. Zastával postupne čoraz významnejšie pozície vrátane funkcie manažéra výroby v Eindhovene a následne personálneho riaditeľa. Do súčasnej pozície – prevádzkového riaditeľa – bol menovaný v októbri 2014. Pán Harry Wolters získal titul Master v oblasti obchodného inžinierstva na univerzite v Eindhovene a v roku 2017 absolvoval program pre manažérov na Stanforde. Vo svojej novej pozícii zostáva Harry Wolters členom správnej rady spoločnosti DAF.

Jos Habets je menovaný prevádzkovým riaditeľom. V spoločnosti DAF pracuje od roku 1998. Pán Jos Habets zastával postupne čoraz významnejšie pozície vrátane funkcie ekonomického manažéra obchodu a kontrolóra skupiny DAF, načo sa v roku 2010 stal finančným riaditeľom a bol menovaný členom správnej rady spoločnosti DAF. Jos Habets získal titul Master v oblasti obchodného inžinierstva na univerzite v Eindhovene.

Harald Seidel je menovaný do funkcie finančného riaditeľa. V spoločnosti DAF pracuje Harald Seidl od roku 2001. Zastával postupne čoraz významnejšie pozície vrátane hlavného kontrolóra spoločnosti PACCAR Parts Europe a hlavného kontrolóra marketingu a predaja. Následne bol menovaný do svojho súčasného postavenia hlavného kontrolóra celej skupiny DAF. Pán Harald Seidl získal titul Master v oblasti obchodnej ekonometrie na Tilburg University a absolvoval postgraduálne štúdium manažérskeho účtovníctva a finančného manažmentu. Pán Harald Seidl sa stane členom správnej rady spoločnosti DAF. 


 
 
 

Kontakty pre tlač

Ste novinár? Ak chcete získať bližšie informácie o našej spoločnosti, produktoch a službách, prípadne o čomkoľvek inom, obráťte sa na nás.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com