Download
  • nedeľa, 25. augusta 2019
  • Eindhoven
 

Ako sa uistím, že airbag bude fungovať správne?

Pri správnom používaní poskytujú airbagy dodatočnú bezpečnosť. Nákladné vozidlá vybavené airbagmi majú na volante nálepku so symbolom airbagu a označením „AIRBAG“. Pre vozidlá vybavené airbagmi ponúkame nasledujúce tipy:

 
Airbag
 

Kontrola airbagu

Airbag funguje správne, ak sa po zapnutí zapaľovania na hlavnom displeji zobrazí výstražný signál airbagu a po 5 až 10 sekundách zmizne. Ak sa symbol nezobrazí vôbec alebo sa zobrazuje dlhšie, potom nie je niečo v poriadku. V takom prípade by ste si mali dať vozidlo čo najskôr skontrolovať u schváleného servisného dílera DAF.

Tipy na správne narábanie s airbagmi

Airbag má v nákladných vozidlách DAF strategické umiestnenie. Prečítajte si tieto tipy, aby ste sa uistili, že nebudete brániť jeho správnej funkcii, či už neúmyselne, alebo iným spôsobom:

  • Na krytku airbagu nič nepriliepajte.

  • Neopierajte sa žiadnou časťou tela (trupom, rukami, hlavou, nohami atď.) o krytku airbagu.

  • Pokiaľ je to možné, držte volant za vonkajší okraj, aby sa mohol airbag bez obmedzenia rozbaliť.

  • Udržiavajte priestor medzi vodičom a airbagom úplne voľný – inými slovami, neklaďte si na kolená domáce zvieratá ani iné predmety!

Tipy na údržbu airbagu

Dôležité je, aby bol airbag správne udržiavaný. Hlavné komponenty systému airbagu a napínačov je potrebné vymeniť najneskôr po 15 rokoch. Elektronickú riadiacu jednotku je potrebné vymeniť po 10 rokoch. Takisto odporúčame nasledujúce:

  • Ak sa po akomkoľvek miernom náraze airbag neaktivuje, dajte si systém skontrolovať u svojho servisného dílera DAF.

  • Na systéme airbagu a napínačov nevykonávajte žiadne zmeny.

  • Ak je to potrebné, nechajte si airbag vymeniť len u schváleného servisného dílera DAF.

Máte nejaké otázky týkajúce sa airbagov nákladných vozidiel?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa airbagov vo vašom nákladnom vozidle alebo ich chcete vymeniť, obráťte sa na najbližšieho servisného dílera DAF. Majú dlhoročné skúsenosti s airbagmi v nákladných vozidlách a radi vám pomôžu.