Download
  • nedeľa, 25. augusta 2019
  • Eindhoven
 

Ako funguje nočný zámok DAF Night Lock pre nákladné vozidlá?

Chcete byť počas noci vo svojom vozidle v bezpečí? Nočný zámok DAF Night Lock je systém, ktorý zabraňuje vlámaniu a krádeži. Mechanický zámok je špeciálne určený na strávenie noci v kamióne, a preto sa nesmie používať vtedy, keď chcete vozidlo ponechať bez dozoru. Prečítajte si, ako nočný zámok funguje.

 
night lock
 

Nočný zámok DAF Night Lock funguje nasledovne

Nočný zámok DAF Night Lock je upevnený na bočnej stene kabíny a jeho aktiváciou sa zasunie kolík z tvrdenej ocele do lakťovej opierky na dverách. Táto lakťová opierka je už od výroby vystužená. Okolostojace osoby upozorňuje na použitie nočnej zámky špeciálna nálepka na rukovätiach dverí.

Odomknutie nočnej zámky

Aktivácia zámku je jednoduchá, ale je možná len z vnútra kabíny. Keď je zámok aktivovaný, dvere nákladného vozidla nemožno nijako otvoriť, dokonca ani páčidlom. Zámok sa dá jednoducho odomknúť z vnútra kabíny stlačením červeného tlačidla, čo umožňuje vodičovi rýchlo opustiť kabínu v prípade núdze.

Nočný zámok: len na použitie v noci

Upozorňujeme, že nočný zámok nesmie byť nikdy aktivovaný počas jazdy. Je to preto, že v stave núdze musí mať vodič vždy možnosť rýchlo a ľahko otvoriť dvere bez akýchkoľvek prekážok a ťažkostí. Pri zakúpení nočného zámku DAF Night Lock vždy dostanete aj bezpečnostné kladivko.

Máte nejaké otázky týkajúce sa nočného zámku DAF Night Lock?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nočného zámku DAF Night Lock alebo si ho chcete dať namontovať, obráťte sa na najbližšieho servisného dílera DAF. S radosťou vám pomôžu a poskytnú potrebné informácie.