Download
  • sobota, 25. septembra 2021
  • Eindhoven
 

Hladký priebeh prijímania na recepcii servisného dílera DAF

Vždy, keď k nám prídete po radu v súvislosti s pravidelnou údržbou alebo opravou, bude personál na recepcii nášho servisu pripravený poskytnúť vám pomoc. Rovnaké to bude aj pri vašej ďalšej návšteve, hoci rozhovor s našimi servisnými poradcami bude vždy iný, keďže neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našej diagnostiky.

 
service
 

Vďaka nespočetným inováciám sú nákladné vozidlá čoraz modernejšie, čistejšie, energeticky účinnejšie a bezpečnejšie. To tiež znamená, že sa zvýšil počet otázok zákazníkov na našej recepcii a niekedy sú aj zložitejšie. Rovnako sa pre mnohých zákazníkov skomplikoval presný opis potenciálnej poruchy.

Diagnostický asistent zabezpečuje jednotnosť
Servisní díleri DAF v rôznych krajinách testovali moduly, ktoré im umožňujú systematicky a jednoducho zaznamenávať na recepcii otázky a správy o poruchách. Výsledkom je nový informačný nástroj: diagnostický asistent. Tento nástroj zlepšuje komunikáciu medzi vami a servisnými poradcami u vášho servisného dílera DAF. Tým sa zase zlepšuje koordinácia s dielňou, ako aj kvalita diagnostiky a opráv.

Odlišný systém prijímania, lepšie služby
Pri ďalšej návšteve si teda budete musieť na niektoré veci trochu zvykať, ale naši servisní poradcovia vás novým postupom prijímania podrobne prevedú. Výhodou je, že budete mať okamžité informácie o potrebnej práci, plánovaní a nákladoch. Myslíme si, že táto úroveň transparentnosti je dôležitá. Rovnaký zákaznícky prístup čoskoro nájdete u všetkých 850 servisných dílerov DAF v celej Európe, čo demonštruje silu našej siete predajcov. Tešíme sa na vás už čoskoro!