Download
  • nedeľa, 25. augusta 2019
  • Eindhoven
 

Aké vybavenie potrebujem v mojom kamióne?

Nákladné vozidlá DAF sú štandardne vybavené niekoľkými systémami a dielmi, ktoré zvyšujú bezpečnosť jazdy. Zároveň odporúčame, aby ste vo vozidle vždy mali určité vybavenie. Skontrolujte tu, či máte všetko potrebné vybavenie súvisiace s bezpečnosťou. 

 
Truck delivery kit
 

Lekárnička

Lekárnička obsahuje všetky dôležité položky na zabezpečenie prvej pomoci. Ak vodič utrpí neočakávané poranenie, má poruke všetko potrebné na ošetrenie a prekrytie rany. Dôležité je materiály po použití ihneď nahradiť novými, aby nedošlo k situácii, že budú chýbať, keď ich budete potrebovať. Určité krajiny stanovujú, že lekárnička musí byť prítomná v každom nákladnom vozidle.

Hasiaci prístroj

Vybavenie nákladného vozidla hasiacim prístrojom je v niektorých krajinách povinné. Uistite sa, že je vždy správne zabezpečený; mal by byť na dosah vodičovi, ale zároveň aj ľahko prístupný záchranárom, aby sa mohol v prípade mimoriadnej udalosti maximálne efektívne použiť. Takisto je dôležité hasiaci prístroj každoročne skontrolovať.

Výstražný trojuholník a značka

Väčšina krajín stanovuje povinné vybavenie všetkých vozidiel výstražným trojuholníkom. Pre vodičov je tiež rozumné mať po ruke aj iné označovacie zariadenie a reflexné oblečenie, aby boli vždy dostatočne viditeľní, keď z dôvodu poruchy musia opustiť vozidlo.

Ďalšie bezpečnostné vybavenie v nákladnom vozidle

Ak sa s vozidlom jazdí v nezvyčajných podmienkach alebo ak je cieľom jazdy pracovný priestor, vodič si môže vybrať z množstva ďalšieho vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou, ktoré mu môže uľahčiť život a prispieť k bezpečnejšej jazde. Patrí sem ochrana sluchu, bezpečnostné okuliare, bezpečnostná obuv, pracovný odev a rukavice. Ak hľadáte tento typ bezpečnostného vybavenia, pozrite si náš katalóg TRP.