Operatívny leasing 

Ako financujeme

Ak sa rozhodnete pre operatívny leasing, nenakupujete nákladné vozidlo, ale získate možnosť používať vozidlo po určitú dobu. Nemusíte sa starať o zostatkovú hodnotu vozidla, pretože na konci doby nájmu, je za predaj vozidla zodpovedná spoločnosť PACCAR Financial.

Do splátky za operatívny leasing môžeme zahrnúť aj ďalšie služby, ktoré si u nás vyberiete. Tým obmedzíte nutné výdaje a riziká, čo je najlepšia investícia do Vašej spoločnosti. Riziko zostatkovej hodnoty a poklesu ceny pri modelovej obmene zostáva úplne na nás. Operatívny leasing je k tomu mimo vašu súvahu, ale zároveň sa jedná se o daňovo uznateľný náklad. Tým môžete pomôcť vášmu finančnému hodnoteniu. 

Hlavné charakteristiky operatívneho leasingu:

 • Prenájom vozidla na dobu určitú a s limitom najazdených kilometrov.
 • Pevná mesačná čiastka financovania a úroku.
 • Vlastníkom vozidla je spoločnosť PACCAR Financial.
 • Doba trvania neprekračuje životný cyklus vozidla a podstatná časť hodnoty bude odpísaná (v náväznosti na platnú miestnu legislatívu).
 • Vozidlo je v súvahe spoločnosti PACCAR Financial.
 • Možno rozšíriť o služby ako servis a údržba alebo poistenie.

Hlavné výhody Operatívneho leasingu:

 • Bez nutnosti odkupu vozidla po skončení doby prenájmu.
 • Zníženie administratívnej záťaže v porovnaní s priamym obstaraním.
 • Väčšina nákladov spojených s vozidlom môže byť zahrnutých do splátky.
 • Riziko zostatkovej hodnoty, životného cyklu(modelovej obmeny) a likvidácie je na spoločnosti PACCAR Financial.
 • Neovplyvňuje vašu súvahu.
 • Mesačné splátky sú daňovo uznateľné.
 • Zlepší vaše kreditné hodnotenie u vašej banky.
 
 
 

Vyberte si, čo chcete financovať

 

 
 
 
 
DAF MultiSupport

DAF Multisupport - balíky opráv a údržby

Služba DAF MultiSupport ponúka široký rad zmlúv na opravy a údržbu, ktoré zaisťujú servis a podporu najvyššej kvality pre vaše vozidlá a predvídateľné náklady, ktoré vás zbaví starostí a zaistí kľud.

Ďalšie informácie