Sklápanie kabíny v piatich krokoch

Ak bude niekedy na cestách potrebné, aby ste sa pozreli pod kryt motora, najskôr budete musieť sklopiť kabínu. V nasledujúcom videu vám ukážeme päť krokov, podľa ktorých tento postup bezpečne zvládnete.

 

Inštruktážne video

 

Sklápanie kabíny v piatich krokoch

Na cestách niekedy môže nastať situácia, keď sa musíte pozrieť pod kryt motora. Možno ste začuli zvláštny zvuk, rozsvietila sa výstražná kontrolka alebo jednoducho chcete mať istotu, že je všetko v poriadku. Kabíny všetkých nákladných vozidiel DAF sa našťastie ľahko sklápajú. V tomto videu vám ukážeme päť krokov, podľa ktorých tento postup zvládnete bezpečne.

Tilting-the-cab-pic-1

1. krok: Je všetko na svojom mieste?

V prvom rade zatiahnite ručnú brzdu a vypnite motor. Ak má nákladné vozidlo chladničku alebo iné elektrické zariadenia, vypnite aj tie. Potom prezrite kabínu a odložte všetko, čo by mohlo pri sklopení kabíny spadnúť. Tento úkon sa zdá samozrejmý, ale je lepšie si ho pre istotu pripomenúť a vyhnúť sa prípadným škodám.

 
Tilting-the-cab-pic-2

2. krok: Odpojenie

Keď je vnútri všetko, ako má byť, môžete vystúpiť. Odpojte všetky káble, hadice aj prípadné ďalšie súčasti, ktoré spájajú kabínu s podvozkom. V prípade nákladných vozidiel s manuálnou prevodovkou budete musieť pred samotným sklopením najskôr vybrať tyč na sklápanie kabíny, ktorá je súčasťou výbavy všetkých nákladných vozidiel.

 
Tilting-the-cab-pic-3

3. krok: Pumpa – elektrická alebo manuálna

Niekoľko nových typov nákladných vozidiel DAF je vybavených elektrickou pumpou sklápania, vďaka ktorej kabínu sklopíte stlačením jediného tlačidla. V prípade väčšiny v súčasnosti používaných nákladných vozidiel DAF však tento úkon vyžaduje manuálny postup a použitie tyče na sklápanie.

 
Tilting-the-cab-pic-4

4. krok: Sklopenie kabíny

Niekoľko nových typov nákladných vozidiel DAF je vybavených elektrickou pumpou sklápania, vďaka ktorej kabínu sklopíte stlačením jediného tlačidla. V prípade väčšiny v súčasnosti používaných nákladných vozidiel DAF však tento úkon vyžaduje manuálny postup a použitie tyče na sklápanie.

 
Tilting-the-cab-pic-5

5. krok: Vykonanie prác a vrátenie kabíny na pôvodné miesto

Keď je kabína úplne vyklopená, vykonajte potrebné práce. Po skončení otočte odvodový ventil naspäť proti smeru hodinových ručičiek a pumpujte, kým kabína s hlasným cvaknutím nedosadne na pôvodné miesto. Pripojte späť všetky káble a hadice a môžete znova vyraziť.