Kenworth T680

Vodík

Dlhodobé riešenie pohonu nákladných vozidiel

 

Okrem vývoja akumulátorových a hybridných elektrických vozidiel a poskytovania riešení v oblasti alternatívnych palív považuje spoločnosť DAF vodík taktiež za jednu z možností dosiahnutia čistejšej a udržateľnejšej cestnej dopravy. 

 
 

Nákladné vozidlá s vodíkovým pohonom

Z dlhodobého hľadiska vodík nepochybne predstavuje jednu z možností pre pohon nákladných vozidiel. V skutočnosti existujú dve rôzne možnosti:

  • palivový článok, pri ktorom sa vodík používa na výrobu elektriny na pohon elektrického motora
  • alebo používanie vodíka ako paliva pre spaľovací motor. 

V obidvoch prípadoch je možné zníženie emisií CO2 o 100 %, ak by sa používal zelený vodík.


Počiatočné skúšky

Spolu so spoločnosťami Toyota a Shell skúma PACCAR materská spoločnosť spoločnosti DAF rôzne vodíkové možnosti. Prvé nákladné vozidlá s vodíkovým pohonom už boli vyskúšané v prístave v Los Angeles. Zistenia z týchto skúšok budú poskytnuté aj spoločnosti DAF, aby sme mohli v Európe začať s touto technológiou experimentovať. Ak chceme v budúcnosti dosiahnuť s touto technológiou skutočný prelom, prvé kroky sa musia bezpodmienečne vykonať už teraz. A presne to aj robíme.

 
 

Súčasné nevýhody

Nech už to znie akokoľvek sľubne, technológia hnacej sústavy pre nákladné vozidlá s vodíkovým pohonom je stále v experimentálnom štádiu, a preto veľmi drahá. A vodík je okrem toho dostupný len v obmedzených množstvách a musí byť stlačený pod veľmi vysokým tlakom (700 bar) pri extrémne nízkych teplotách (–253 stupňov Celzia). V súčasnosti takisto zatiaľ neexistuje žiadna distribučná infraštruktúra. Podľa spoločnosti DAF potrvá ešte najmenej 5 až 10 rokov, kým sa vodík bude môcť používať vo veľkom.

 


Sivý a zelený vodík

Existujú viaceré spôsoby výroby vodíka. Jeden je založený na rozkladaní fosílnych palív, pri čom vznikajú CO2 a vodík. Takýto vodík sa nazýva „sivý“, pretože vzniká z fosílneho paliva. Iným, oveľa čistejším spôsobom výroby vodíka je elektrolýza. Tá je založená na prechode elektrického prúdu cez vodu, pri čom vzniká kyslík a čistý „zelený“ vodík. Žiaľ, v súčasnosti sa elektrolýzou uskutočňuje výroba len 10 % vodíka. Väčšina vodíka sa v súčasnosti vyrába chemickými prostriedkami z uhlia a zemného plynu, čo znamená viac CO2


 
 
 

Súvisiace informácie