Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu

Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má za účel zabrániť neúmyselnému vybočeniu z jazdného pruhu a nehodám spôsobeným opustením vozovky, a to tak, že ak hrozí, že na niektorej strane vozidlo prekročí značenie jazdného pruhu, zaznie upozornenie pre vodiča.

Udrží vás v správnej dráhe

LDWS je založený na technológii strojového snímania Kamera za čelným sklom sa používa na sledovanie polohy vozidla vzhľadom na značenie jazdných pruhov. Ak má vozidlo opustiť jazdný pruh z ľavej alebo pravej strany, rádio sa stlmí a z reproduktora na príslušnej strane zaznie výstražný signál, ktorý vodiča upozorní na to, aby vozidlo správne nasmeroval. Logika systému predchádza neopodstatneným výstrahám a dokáže rozlíšiť zámerný prechod medzi jazdnými pruhmi.

* Systém LDWS je súčasťou štandardnej výbavy vozidiel CF/XF s motorom MX-11 alebo MX-13, ktorý podlieha registrácii v krajinách EÚ alebo EFTA a ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
– podvozok 4x2, 6x2 alebo 6x4
– viac ako 8 ton celkovej hmotnosti vozidla
– okrem vozidiel určených na jazdu v teréne (modely s konštrukciou CF) a vozidiel určených na osobitné účely (napr. hasičské vozidlá)

Súvisiace informácie

DAF Transport Efficiency

Your-profitability-our-aim-and-logo_sk

DAF Transport Efficiency, tak sa volá naša filozofia. Filozofia, ako dosiahnuť maximálny zisk z každého kilometra.

Čítaj viac

Kontaktujte svojho DAF predajcu

Chcete vedieť viac? Pre DAF predajcov bude potešením Vám oznámiť všetko, čo chcete vedieť o produktoch a službách spoločnosti DAF. 

Prejsť na kontaktný formulár

Zdieľať túto stránku

Pozývame vás k zdieľaniu našej stránky.