Operatívny leasing

Ako financujeme - Operatívny leasing

Ak sa rozhodnete pre operatívny leasing, nenakupujete nákladné vozidlo alebo náves, ale získate možnosť používať vozidlo po určitú dobu. Nemusíte sa starať o zostatkovú hodnotu vozidla, pretože na konci doby nájmu, je za predaj vozidla zodpovedná spoločnosť PACCAR Financial.

Do splátky za operatívny leasing môžeme zahrnúť aj ďalšie služby, ktoré si u nás vyberiete. Tým obmedzíte nutné výdaje a riziká, čo je najlepšia investícia do Vašej spoločnosti. Riziko zostatkovej hodnoty a poklesu ceny pri modelovej obmene zostáva úplne na nás. Operatívny leasing je k tomu mimo Vašu súvahu, ale zároveň sa jedná se o daňovo uznateľný náklad. Tým môžete pomôcť Vášmu finančnému hodnoteniu. 

Hlavné charakteristiky operatívneho leasingu:

 • Prenájom vozidla na dobu určitú a s limitom najazdených kilometrov.
 • Pevná mesačná čiastka financovania a úroku.
 • Vlastníkom vozidla je spoločnosť PACCAR Financial.
 • Doba trvania neprekračuje životný cyklus vozidla a podstatná časť hodnoty bude odpísaná (v náväznosti na platnú miestnu legislatívu).
 • Vozidlo je v súvahe spoločnosti PACCAR Financial.
 • Možno rozšíriť o služby ako servis a údržba alebo poistenie.

Hlavné výhody Operatívneho leasingu:

 • Bez nutnosti odkupu vozidla po skončení doby prenájmu.
 • Zníženie administratívnej záťaže v porovnaní s priamym obstaraním.
 • Väčšina nákladov spojených s vozidlom môže byť zahrnutých do splátky.
 • Riziko zostatkovej hodnoty, životného cyklu(modelovej obmeny) a likvidácie je na spoločnosti PACCAR Financial.
 • Neovplyvňuje Vašu súvahu.
 • Mesačné splátky sú daňovo uznateľné.
 • Zlepší Vaše kreditné hodnotenie u Vašej banky.

Služby, ktoré podporujú PACCAR Financial

MultiSupport - Servisná zmluva

DAF-Multisupport-mainvisual

PACCAR Financial môže zahrnúť servisnú zmluvu do Vašej leasingovej zmluvy, rovnako ako aj ďalšie služby, ako je napríklad poistenie pre Vaše vozidlo, GAP poistenie, cestné dane a diaľničné známky.

Ďalšie informácie

Kontakt PACCAR Financial

Contact-PACCAR-Financial-Europe

PACCAR Financial Slovakia Vám pomôže s Vašimi  finančnými rozhodnutiami. 

Kontakt PACCAR Financial

Zdieľať túto stránku

Pozývame Vás k zdieľaniu našej stránky