Finančný leasing

Ako financujeme - Finančný leasing

V prípade finančného leasingu rozložíte finančný náklad, ktorý súvisí s obstaraním vozidla na vopred dané obdobie s pevnou úrokovou sadzbou. Presne viete aké sú Vaše mesačné náklady a môžete si plánovať Vaše cash-flow. Vy ste prevádzkovateľ vozidla a PACCAR Financial je jeho vlastníkom. Po skončení dohodnutej doby, je vozidlo po zaplatení minimálnej zostatkovej hodnoty Vaše. Finančný leasing má aj svoje daňové výhody.  

Hlavné charakteristiky finančného leasingu 

  • Čistá finančná transakcia.
  • Pevná mesačná čiastka splátky a úroku. 
  • Vozidlo bude aktivované v súvahe a odpisované.
  • Môže byť rozšírený o dodatočné služby.

Hlavné výhody finančného leasingu 

  • Financuje sa 100% hodnoty (pokiaľ nie je dohodnuté inak). 
  • Po zaplatení všetkých splátoko (po skončení zmluvy) sa vozidlo stane Vašim majetkom. 
  • Možnost využitia daňových výhod.

Služby, ktoré podporujú PACCAR Financial

MultiSupport - Servisná zmluva

DAF-Multisupport-mainvisual

PACCAR Financial môže zahrnúť servisnú zmluvu do Vašej leasingovej zmluvy, rovnako ako aj ďalšie služby, ako je napríklad poistenie pre Vaše vozidlo, GAP poistenie, cestné dane a diaľničné známky.

Ďalšie informácie

Kontakt PACCAR Financial

Contact-PACCAR-Financial-Europe

PACCAR Financial Slovakia Vám pomôže s Vašimi  finančnými rozhodnutiami. 

Kontakt PACCAR Financial

Zdieľať túto stránku

Pozývame Vás k zdieľaniu našej stránky