Systém DAF Connect


Maximalizujte svoju ziskovosť pomocou nášho špičkového systému správy vozového parku

Vyššie zisky vďaka lepším informáciám


Chcete mať neustály prehľad o výkonnosti Vášho vozového parku?

Systém DAF Connect Vám ho zabezpečí – náš nový systém správy vozového parku, ktorý Vám umožní naplno využívať schopnosti Vašich ľudí a vozidiel.

Monitorujte

Systém DAF Connect Vám v reálnom čase poskytuje informácie o výkone Vášho vodiča a o stave a výkone Vášho vozidla v ktorúkoľvek hodinu a kdekoľvek na svete. Stačí Vám stolový alebo prenosný počítač.

Konajte

Služba DAF Connect zaznamenáva aktuálnu polohu Vašich vozidiel, čím Vám poskytne prehľad o výkone a o trasách, na ktorých sa aktuálne pohybujú. Ihneď môžete vidieť časy odjazdu a príjazdu, čo Vám pomôže optimalizovať využívanie Vašich vozidiel a následne aj zvýšiť produktivitu.

Predvídajte

Na základe informácií poskytnutých systémom DAF Connect môžete údržbu ešte presnejšie prispôsobiť konkrétnemu vozovému parku a obchodnému modelu. Servisný dealer DAF Vás podporí aktívnym plánovaním a vykonávaním údržby a opráv v čase, ktorý Vám vyhovuje.

Kontaktujte najbližšieho servisného dealera DAF