Prevziať:

19. septembra 2018

Spoločnosť DAF podporuje vyhlásenie o emisiách CO2


Ako vedúca spoločnosť v efektivite prepravy a starostlivosti o životné prostredie podporuje spoločnosť DAF Trucks európsky predpis o nahlasovaní emisií CO2 pre vozidlá vyrobené po 1. januári 2019. Spoločnosť DAF zverejní certifikované hodnoty CO2 v predstihu pred zákonnou lehotou, a to vo štvrtom štvrťroku tohto roka.

DAF-XF-530-FAN-6x2

Od januára 2019 bude európska legislatíva vyžadovať, aby boli všetky nové nákladné vozidlá Euro 6 v prevedení 4×2 a 6×2 (s celkovou hmotnosťou nad 16 ton) vyrábané v súlade s vyhlásením o emisiách CO2. Ďalšie konfigurácie vozidiel budú nasledovať v roku 2020. Hodnoty vo vyhlásení o emisiách sú generované pomocou nástroja VECT. Pretože ide o jednotný a certifikovaný postup, nový predpis o vyhlásení o emisiách CO2 umožní dopravcom ľahko porovnávať hodnoty emisií CO2 rôznych typov vozidiel aj od rozdielnych výrobcov.

Spoločnosť DAF začne vykazovať certifikované hodnoty vyhlásení o emisiách CO2 v poslednom štvrťroku tohto roka nielen v potvrdení objednávky, ale aj už vo priebehu cenovej ponuky. To poskytuje dílerom DAF možnosť s predstihom informovať zákazníkov o tom, aké budú emisie CO2 ich budúceho vozidla. Hodnoty VECT sú vypočítané pre štandardnú kombináciu ťahača a návesu alebo pre nákladné vozidlá s bežnou skriňovou nadstavbou. Pri výpočte sa využívajú štandardizované trasy pre tri druhy aplikácií a sú použité certifikované vstupné údaje.

Najlepšia spotreba paliva vo svojej triede
„Cítime povinnosť byť čo možno najšetrnejší k našej planéte a starať sa o naše budúce generácie. Preto sa budeme aj do budúcnosti snažiť vyrábať vozidlá s ešte menším dopadom na životné prostredie,“ povedal Richard Zink, člen predstavenstva
spoločnosti DAF Trucks zodpovedný za marketing a predaj. „Emisie CO2 sú priamo spojené so spotrebou paliva, čo je jeden z najvýznamnejších faktorov pri nadobudnutí vozidla. Po uvedení nových modelov CF a XF dosiahla spoločnosť DAF úctyhodné 7% zlepšenie v spotrebe paliva a došlo tiež k zníženiu emisií CO2, vďaka čomu sú tieto vozidlá špičkou v tomto odvetví.“

Okrem výroby skvelých vozidiel a poskytovania špičkových služieb vyvíja spoločnosť DAF alternatívne a udržateľné elektrické a hybridné pohonné sústavy, kde je možné očakávať ďalšie výrazné zníženie emisií vozidiel. V najnovších vozidlách DAF je možné použiť alternatívne palivá, ako je HVO (hydrogenovaný rastlinný olej čiže Hydro-treated vegetable oil), ktorých nová generácia už nekonkuruje výrobe potravín a zaisťuje až o 80 % nižšie emisie CO2, bez toho, aby to malo dopad na údržbu.

Inteligentný nástroj TOPEC
„Vďaka nášmu inteligentnému programu pre špecifikácie vozidiel DAF TOPEC sme už teraz schopní poskytnúť konkrétne hodnoty spotreby paliva pre dané vozidlo zákazníka, aj so špecifickým návesom zákazníka alebo požadovanou nadstavbou, a dokonca pre konkrétnu trasu,“ dodal Richard Zink. „Vďaka tomu si môžu naši díleri nakonfigurovať to najlepšie vozidlo pre danú aplikáciu, ktoré bude zároveň najekonomickejšie a najšetrnejšie k životnému prostrediu. Presne to zapadá do programu DAF Transport Efficiency.“

DAF Trucks SK
Marketing
Jiří Brož
+420 323 626 123
jiri.broz@daftrucks.com

For more information

DAF Trucks N.V.
Corporate Communications Dept. 
+31 40 214 41 91

Zdieľať túto stránku

Pozývame vás k zdieľaniu našej stránky.